REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5813
Tytuł: O wzajemnym „nakręcaniu się” we wspólnym działaniu. Akcja charytatywna studentek i studentów socjologii UJ „Aleppo płonie, świat milczy”
Inne tytuły: About mutual “spinning” in joint action. Charity action of sociology students of the Jagiellonian University “Aleppo is burning, the world is silent”
Autorzy: Bochno, Ewelina
Nawojski, Radosław
Słowa kluczowe: wspólnota
studenci
akcja charytatywna
Aleppo
community
students
charity
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-sie-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2017, nr 1(7), s. 175-179
Abstrakt: W tekście autorzy, ilustrując przykładami aktywności podejmowanej przez studentki i studentów socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas akcji charytatywnej pt. „Aleppo płonie, świat milczy”, podejmują próbę zastanowienia się, czy i w jaki sposób wspólna aktywność może połączyć studentów i czy może stać się ona motorem “nakręcania” kolejnych działań.
The authors of the text, using the examples of activity undertaken by sociology students of the Jagiellonian University during a charity event entitled ‘Aleppo is burning, the world is silent’, try to figure out whether and how common activity can connect students and whether it can become a “spinning” force.
Afiliacja: Ewelina Bochno - Uniwersytet Jagielloński
Radosław Nawojski - Uniwersytet Jagielloński
E-mail: Ewelina Bochno: ewelinabochno@vp.pl
Radosław Nawojski: radeknawojski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5813
DOI: 10.15290/parezja.2017.07.13
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons