REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5774
Tytuł: Muzułmanki z Instagrama – modowe trendy kulturowe współczesnych kobiet z kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej
Inne tytuły: Muslim Women from Instagram – Fashion Trends in Contemporary Arab – Muslim Cultures
Autorzy: El Ghamari, Magdalena
Słowa kluczowe: Arabki
muzułmanki
moda
portale społecznościowe
blogi
Arab women
Muslim women
fashion
social network
blogs
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(2), 2017, s. 147-172
Abstrakt: Stosunek do praw kobiet w islamie jest nierozerwalnie związany z koncepcją rodziny i społeczeństwa jako całości. Prawo wywodzi się wrost z religii i podporządkowane jest celom szariatu. Istotne są różnice w podejściu do kwestii praw kobiet w islamie i powstałych na Zachodzie międzynarodowych aktów prawnych regulujących kwestie praw człowieka. Podstawowa różnica polega na tym, że szariat nie gwarantuje automatycznie równości płci, ochrony praw kobiet i walki z dyskryminacją. Koncepcja równości w islamie ma swoją religijną specyfikę. W kulturze muzułmańskiej sfery prawa i religii są nierozdzielne i uzgodnione w taki sposób, że nie sposób naruszyć zapisów prawa boskiego, nie naruszając jednocześnie prawa stanowionego. Różnice w dostępie do równych praw dla kobiet muzułmańskich wynikają ze specyfiki lokalnych kultur i tradycji religijnych. Większość krajów muzułmańskich stosuje dzisiaj wobec kobiet normy szariatu w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie, który różni się w zależności od obszaru.
The contemporary situation of Muslim women is different in different parts of the Islamic world – it cannot be clearly defined as good or bad. It is not only the result of the division of societies into rich and poor, because in the rich countries of the Gulf, women enjoy less freedom than in many poor villages in Syria. The position of Muslim women in the world raises a lot of controversy as a result of cultural prejudices or ignorance. General trends in the fashion world do not omit men and women in Muslim countries. Like other young people all over the world they are directly exposed to changing trends, including those known as "Western wear". It can be said that the modern activities of Muslim women that fit their – interests give them a new type of professional experience and consequently lead to their economic independence. These activities and interests don’t conflict with traditional roles a Muslim woman plays in the family. Online shopping, for example, can be done without leaving the office or while keeping an eye on the house and children.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: dr Magdalena El Ghamari – wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego), fundator i prezes Fundacji El-Karama. Analityk w portalu Defence24; członek m.in. Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Association, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Autorka tekstów z zakresu terroryzmu, bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej. Szkoleniowiec grup dyspozycyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5774
DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.08
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 1(2)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons