REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5773
Tytuł: Kobieca przemoc ekonomiczna w Polsce
Inne tytuły: Female Economic Violence in Poland
Autorzy: Kędzierska, Grażyna
Słowa kluczowe: przemoc domowa
przemoc ekonomiczna
mężczyzna jako ofiara
kobieta jako sprawca
domestic violence
economic violence
male victims
female abusers
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(2), 2017, s. 125-146
Abstrakt: Początki zainteresowania przemocą ekonomiczną na świecie przypadają na lata osiemdziesiąte XX w., ale badania akademickie na ten temat, w niewielkim zresztą zakresie, podjęto dopiero dziesięć lat później. Przemoc ekonomiczna jest zjawiskiem psychologicznym, zachowaniem mającym na celu kontrolę zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Sprawca, obok kontroli finansowej, dąży do psychicznego uzależnienia, upokorzenia i manipulowania ofiarą w celu jej podporządkowania. Katalog działań obejmuje kilkanaście różnych zachowań przemocowych. Przemoc ekonomiczna nie pozostawia widocznych śladów i dlatego nazywa się ją „przezroczystym problemem”. Pojawia się w związkach określanych jako bliskie relacje, bez względu na sytuację materialną, wykształcenie i wiek. Ofiarami tej przemocy mogą być partnerzy tworzący związek, ale także osoby niedołężne ze względu na starość lub chorobę. Polskie badania ankietowe z lat 2010 i 2014 pokazują, że sprawcami przemocy ekonomicznej są też kobiety. W wyniku tych badań opisano przede wszystkim skalę zjawiska, opierając się na analizie deklaracji respondentów sklasyfikowanych w grupach świadków pośrednich, ofiar mężczyzn, sprawczyń kobiet oraz świadków bezpośrednich.
The idea of economic violence started to be widely discussed in 1980s but the scientific research on the issue didn’t appear until ten years later. Economic violence is a psychological phenomenon – a coercive behavior pattern intended to control the partner’s ability to acquire, maintain and use economic resources. The main purpose of an abuser is to gain and maintain power over the partner by threatening the victims’ security and ability to achieve economic independence. Various forms of economic abuse may generally coexist within the same relationship. This form of coercive behavior leaves no visible traces, and is therefore referred to as a “transparent problem”. Economic violence often takes place between people in close relationships regardless of their material status, education and age, but may also affect elderly people because of their health problems or advanced age. The results of Polish surveys conducted between 2010 and 2014 helped to highlight the scale of the problem and revealed that women are as likely to be abusive to men. The research was based on declarations of the respondents divided into the following groups: indirect witnesses, male victims, female abusers and direct witnesses.
Afiliacja: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Nota biograficzna: dr Grażyna Kędzierska – doktor nauk prawnych. Ukończyła dwa kierunki na poziomie magisterskim – chemię i prawo. Doktorat z zakresu kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). Przez wiele lat pracownik naukowo-dydaktyczny obecnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 2000–2004 dyrektor Instytutu Prawa i Nauk Społecznych tej uczelni. Ze służby odeszła w stopniu inspektora policji. Aktualnie wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Jest autorką ponad stu artykułów publikowanych w czasopismach i pozycjach zwartych. W dorobku posiada kilkanaście redakcji i współredakcji książek. Uczestniczyła w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach krajowych i międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Stanisława Batawii. Szczególne zainteresowania zawodowe koncentruje na teorii kryminalistyki, historii kryminalistyki, przestępczości kobiet.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5773
DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.07
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 1(2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2017_G_Kedzierska_Kobieca_przemoc_ekonomiczna_w_Polsce.pdf263,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons