REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5772
Tytuł: Służba kobiet w siłach zbrojnych
Inne tytuły: The Service of Women in the Armed Forces
Autorzy: Kuśmirek, Karolina
Słowa kluczowe: siły zbrojne
służba wojskowa
kobiety
the armed forces
military services
women
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(2), 2017, s. 108-124
Abstrakt: Służba kobiet w siłach zbrojnych różnych państw wymaga poświęcenia i przezwyciężenia trudności takich jak stereotypowy sposób myślenia czy możliwość awansowania. Przeciwnicy służby kobiet w armii podnosili kwestie różnic między kobietami i mężczyznami w procesie selekcyjnym, np. niższe wymagania fizyczne. Obecnie kobiety pełnią obowiązki medyków, psychologów lub pracują w innych zawodach, w zależności od państwa. Coraz częściej także stanowiska zarezerwowane wcześniej dla mężczyzn, np. mechanik, obejmują też kobiety. Kobiety w siłach zbrojnych łączą wspólne wartości, chęć przeżycia przygody i realizacja ich pasji.
The service of women in the armed forces of different countries requires dedication and overcoming obstacles resulting from stereotypical ways of thinking which often limit women’s access to the highest posts in the Army. Opponents of women’s presence in the military rely on the lower female standards in physical performance in recruitment and selection processes. Today, the number of jobs open to women in the armed forces depends on the country. Although women in the Army usually serve as doctors and psychologists, more and more of them are moving into once male-dominated jobs. Women in the armed forces share common values and beliefs – a sense of adventure and a desire to follow their passions.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: dr Karolina Kuśmirek – doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze oscylują wokół Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywództwa politycznego Margaret Thatcher.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5772
DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.06
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 1(2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2017_K_Kusmirek_Sluzba_kobiet_w silach_zbrojnych.pdf245,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons