REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5771
Tytuł: Udział kobiet żołnierzy w misjach poza granicami kraju w Iraku i Afganistanie
Inne tytuły: The Participation of Women Soldiers in Combat Missions in Iraq and Afghanistan
Autorzy: Drapikowska, Barbara
Słowa kluczowe: kobiety w wojsku
służba wojskowa kobiet
kobiety na misjach
women in the Army
women’s military services
women on combat missions
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(2), 2017, s. 92-107
Konferencja: 1(2)
Abstrakt: Artykuł został poświęcony problematyce udziału personelu żeńskiego w misjach poza granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W pierwszej części przedstawiono dane ilościowe dotyczące ogólnego zaangażowania kobiet żołnierzy w poszczególnych misjach, z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk oraz pełnionych funkcji dowódczych. Część drugą poświęcono wybranym kwestiom jakościowym związanym z militarną partycypacją kobiet w strukturach kontyngentów wojskowych. Następnie wyszczególniono zidentyfikowane na podstawie badań czynniki ograniczające wykonywanie przez kobiety zadań w ramach prowadzonych misji. W końcowej części sformułowano ogólne wnioski dotyczące poruszanej tematyki.
The following article covers the problem of women’s services in the Polish Military Contingents (PMC) in Iraq and Afghanistan. The first part of the article contains a set of quantitative data about women’s military participation with special regard to their roles in the Army. The second part is dedicated to selected aspects of women’s services in military contingents. The third one discusses the main factors affecting the participation of women in the military, and the final part of the article establishes the main conclusions of this work.
Afiliacja: Akademia Sztuki Wojennej
Nota biograficzna: dr Barbara Drapikowska – pracuje na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej Akademii Obrony Narodowej). Zainteresowania naukowe: socjologia wojska, psychologia zagrożeń, psychospołeczne aspekty zarządzania. Ważniejsze publikacje: Nauka i edukacja, jako ścieżka kariery dla kobiet w sferze publicznej[w:] Public Management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, red. J. Wołejszo, S. Sirko, W. Kieźun, AON, Warszawa 2013; Obraz kobiety- żołnierza w opinii oficerów [w:] 25 lat wojskowej służby kobiet, red. B. Szubińska, A. Szczygielska, D. Kurek, AON, Warszawa 2014; Udział kobiet- żołnierzy w misjach poza granicami kraju [w:] Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymywania bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Wrzosek, AON, Warszawa 2016; Militarna partycypacja kobiet w Siłach Zbrojnych RP, „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 2 (91); Kobiety w armiach NATO, „Kwartalnik Bellona” 2013, nr 4/2013.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5771
DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.05
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 1(2)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons