REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5770
Tytuł: Kobiety a działalność Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1916 na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża oraz Laury de Turczynowicz
Inne tytuły: Women and Activities of the Red Cross in the Polish Territories Under Russian Occupation in the Years 1914–1916 Based on the Memories of a Red Cross Doctor and Laura de Turczynowicz
Autorzy: Drozdowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: zadania kobiet w czasie wojny
Czerwony Krzyż
I wojna światowa
Laura de Turczynowicz
dr Stefan [Bogusławski]
the role of women in time of war
the Red Cross
the First World War
doctor Stefan [Boguslawski]
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(2), 2017, s. 73-91
Abstrakt: Na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża i Laury de Turczynowicz w artykule opisano przeżycia kobiet z okresu I wojny światowej. Przedstawiono okoliczności w jakich kobiety dowiedziały się o wybuchu wojny i jak zareagowały na tę wiadomość. Zarysowane zostały wojenne trudności oraz omówiono wspomnienia, które pozostały z tego okresu. W artykule podano przykłady dezorganizacji funkcjonowania Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Wyjaśniono także rodzaj prac wykonywanych przez kobiety w organizacjach sanitarnych. Omówiono też przywileje wynikające z przynależności do Czerwonego Krzyża oraz jego wpływ na pozycję społeczną kobiet.
The following article contains descriptions of the experiences of women during the First World War, based on the memoirs of a Red Cross doctor and Laura de Turczynowicz. The article depicts the circumstances in which women learned about and reacted to the outbreak of the war. It outlines the difficulties brought about by the war and presents some examples of the disorganization of the Red Cross in the Polish territories under Russian rule. The author of the article discusses the duties of women in health organizations as well as the advantages of being a member of the Red Cross which determined women’s social position.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: mgr Agnieszka Drozdowska – absolwentka II roku studiów II stopnia historii Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuje się historią kobiet początku XX w. Od 2013 r. otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen. W 2015 r. z wyróżnieniem obroniła pracę licencjacką "Pomoc społeczno-ratunkowa na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1915" napisaną pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Czerepa. Napisała pracę magisterską pt. "Kobiety z ziem Królestwa Polskiego i Obwodu Białostockiego w rzeczywistości wojennej podczas pierwszej wojny światowej".
URI: http://hdl.handle.net/11320/5770
DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.04
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 1(2)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons