REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5761
Tytuł: Konferencja „Znaczenie ustawodawstwa Justyniana w kształtowaniu europejskiej kultury prawnej. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza” Białystok 21-22 maja 2015 r.
Inne tytuły: The significance of Justinian’s legislation in the shaping of European legal culture. Reflections on the 1450th anniversary of the emperor’s death, Bialystok 21-22 may 2015 r.
Autorzy: Szczygielski, Krzysztof
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 374-375
URI: http://hdl.handle.net/11320/5761
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.26
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2
Sprawozdania/Raporty (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.