REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5759
Tytuł: Ćwierćwiecze Komisji Lituanistycznej. Pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego (Warszawa 27-28 września 2016 r.)
Inne tytuły: Quarter of a century of the Lithuanistica Commission. “Borderland of the Grand Duchy od Lithuania”, Warsaw 27-28th of September 2016
Autorzy: Łopatecki, Karol
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 367-371
URI: http://hdl.handle.net/11320/5759
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.24
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2
Sprawozdania/Raporty (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_K_Lopatecki_Cwiercwiecze_Komisji_Lituanistycznej_.pdf540,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.