REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5756
Tytuł: Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych w aspekcie normatywnym oraz myśli politycznej w Polsce Ludowej do 1980 r.
Inne tytuły: The right of association in trade unions in terms of normative and political thought in the PRL until 1980
Autorzy: Kazimierczuk, Marcin
Słowa kluczowe: trade unions
to associate
political doctrine
restrictions of the right of association
związki zawodowe
zrzeszać się
doktryny polityczne
ograniczenia prawa zrzeszania się
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 327-342
Abstrakt: After the end of World War II, in the then new arena of political reality, the trade union movement entered the era of monism characterized by the fact that in labour relations only one organizational structure functioned that represented the interests of employees working under direct control of the state. In contrast to the interwar period in which there had been tremendous growth of the union movement thanks to the conditions created by the first of the reborn Polish governments, the realities of Polish socialism was a top-down ideological and organizational unification of the trade unions operating in various sectors of the economy, as well as nationwide. The trade unions became uniform, centralized entities, based on the principle of centralism and with essentially the same organizational structure. The trade union movement in Poland after the Second World War was organized on the concept of doctrinal W.I. Lenin, which developed as a result of sharp discussions that took place in the Russian Communist Party in the years 1918-1922.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: marcin.kazimierczuk@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5756
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.21
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.