REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5755
Tytuł: Leona Chajna poglądy na wymiar sprawiedliwości
Inne tytuły: Leon Chajn’s viewpoints on judiciary
Autorzy: Korzeniewska-Lasota, Anna
Lasota, Michał
Słowa kluczowe: Leon Chajn
judicature
courts
law
sądownictwo
sądy, prawo
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 317-326
Abstrakt: Leon Chajn is one of the key figures who had impact on creating the post-war judicature. Bearing first the function of Deputy Head in the Department of Justice and then Undersecretary of State in the Ministry of Justice, he decided on the course of the most significant changes in the functioning of the judiciary and in the assignment of positions in ministries and courts. In the article, the authors examine in depth the viewpoints of Chajn based on his publications, journals and speeches before the congresses of the Alliance of Democrats.
Afiliacja: Anna Korzeniewska-Lasota - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Michał Lasota - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: Anna Korzeniewska-Lasota: annakorze@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5755
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.20
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.