REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5754
Tytuł: Koncepcje przynależności Wileńszczyzny i kultura dyskusji na forum obrad Sejmu Wileńskiego od 4 lutego do 1 marca 1922 r.
Inne tytuły: The concepts of ‘belonging’ in the Vilnius Region and culture of discussions at the sessions of the Sejm of Vilnius 4th of February – 1st of March 1922
Autorzy: Błażejczyk, Paweł
Słowa kluczowe: Vilnius
Vilnius region
National Democracy fraction
Sejm of Vilnius 1922
culture of political discussion
doctrines of interwar
Wilno
Wileńszczyzna
endecja
Sejm Wileński 1922
kultura dyskursu politycznego
doktryny międzywojnia
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 301-315
Abstrakt: The question of ‘belonging’ in the Vilnius Region became a significant problem in Polish – Lithuanian relations following World War I. The Polish population of this region spontanously expressed its will to join the reborn Polish state. It was treated by them as a natural historical consequence and as an example of the tradition and the work and goals of previous generations. In the elections of January 8th 1922, this will was formally expressed. It was confirmed by the proceedings of the elected Sejm, which was dominated by the Polish National Democracy fraction (aka the Polish Central Elections’ Committee). Minutes of the sessions of the Sejm show that different concepts for the future of the Vilnius Region were presented. Discussions were of a highly emotional character with MPs using arguments in personam. Similarly, accusations were vented about past events. However, the debate was meritous and demonstrated sound political argument. The debate in the Sejm of the Vilnius Region ended on Feb. 20th 1922, when the act on joining the Polish state was passed, along with some additional declarations regarding its execution.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: pawel.blazejczyk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5754
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.19
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.