REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5752
Tytuł: Prawa autorskie jako element kultury prawnej. Ochrona własności literackiej, artystycznej i muzycznej w Imperium Rosyjskim w poglądach Włodzimierza Spasowicza
Inne tytuły: Copyright as a component of legal culture. Protection of copyright in the field of literature, music and visual arts in the Russian Empire – the view of Włodzimierz Spasowicz
Autorzy: Tarkowski, Mikołaj
Słowa kluczowe: Włodzimierz Spasowicz
copyright
copyright infringement
Russian Empire
Włodzimierz Spasowicz
prawo autorskie
naruszenie praw autorskich
Imperium Rosyjskie
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 289-299
Abstrakt: The article is devoted to the views of Włodzimierz Spasowicz on copyright of the Russian Empire in the nineteenth century. The issue of copyright in literature, music and visual arts were characterized on the basis of civil law and criminal law. Włodzimierz Spasowicz represented interesting opinion on the international aspect of copyright protection. The polemic – between Włodzimierz Spasowicz and Pierre Joseph Proudhon – on the essence of copyright was equally important.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: mikolaj.tarkowski@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5752
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.18
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_M_Tarkowski_Prawa_autorskie_jako_element_kultury_prawnej.pdf553,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.