REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5751
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKania, Rafał-
dc.date.accessioned2017-07-19T11:40:14Z-
dc.date.available2017-07-19T11:40:14Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 267-288pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5751-
dc.description.abstractCulture and nature are the main formative factors of human behaviour. Furthermore, culture also determines the variations of societies. The integral elements of culture are law and politics that interact with each other. The influence of politics on the law increases during social crisis and radical historical transformations. An example of these effects can be illustrated by the situation on Polish territory at the beginning of the 19th century. A forceful correlation between politics and law is noticeable in Wincenty Hipolit Gawarecki’s literary output, where he shows the origin and the essence of the court of conciliation in the Duchy of Warsaw and the Congress Kingdom.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectthe Duchy of Warsawpl
dc.subjectthe Kingdom of Polandpl
dc.subjectjustice of the peacepl
dc.subjectpoliticspl
dc.subjectlawpl
dc.subjectculturepl
dc.subjectKsięstwo Warszawskiepl
dc.subjectKrólestwo Polskiepl
dc.subjectsąd pokojupl
dc.subjectpolitykapl
dc.subjectprawopl
dc.subjectkulturapl
dc.titlePolityka jako czynnik kształtujący prawo i kulturę prawną na przykładzie instytucji sądu pokoju w poglądach Wincentego Hipolita Gawareckiegopl
dc.title.alternativePolitics as a factor shaping law and legal culture in Wincenty Hipolit Gawarecki’s view on a court of conciliationpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2016.15.02.17-
dc.description.Emailadministracja@wlodkowic.plpl
dc.description.AffiliationSzkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płockupl
dc.description.referencesArystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesDekret z 26 lipca 1809 r. dotyczący organizacji sądownictwa karnego, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. II, 1811 r.pl
dc.description.referencesDekret z 18 marca 1809 r. dotyczący zastosowania przepisów Kodeksu Napoleona w sprawie aktów stanu cywilnego do systemu prawnego obowiązującego w Księstwie Warszawskim, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. I, 1810 r.pl
dc.description.referencesDekret z 13 kwietnia 1808 r. o zatwierdzeniu dotychczasowych sędziów pokoju w Księstwie Warszawskim. Mają oni pełnić swoje funkcje do chwili zebrania się sejmików i wyboru nowych kandydatów na ich stanowiska. Minister sprawiedliwości zostaje upoważniony do tymczasowego wyboru kandydatów na wakujące dotychczas stanowiska sędziów pokoju i przedstawienie ich do nominacji królewskiej, [w:] W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki (oprac.), Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, t. I, 1807-1808, Warszawa 1964.pl
dc.description.referencesDekret z 20 czerwca 1810 r. w sprawie lokali dla sądownictwa, [w:] W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki (oprac.), Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, t. II, 1809-1810, Warszawa 1964.pl
dc.description.referencesDekret z 14 lutego 1812 r. zawierający przepisy wykonawcze do ustawy sejmowej o poborach z 23 grudnia 1811 r. w sprawie administracji dochodów stemplowych, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. IV, 1812 r.pl
dc.description.referencesDurkheim E., Co to jest fakt społeczny?, [w:] J. Szacki, Durkheim, Warszawa 1964.pl
dc.description.referencesEncyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 1, Teoria polityki, Kraków 1999.pl
dc.description.referencesFrieske K., Socjologia prawa, Warszawa-Poznań 2001.pl
dc.description.referencesGawarecki W. H., Wiadomość o sądzie pokoiu, Warszawa 1816.pl
dc.description.referencesGoclon J., Konstytucje Wolnego Miasta Krakowa z 1815, 1818 i 1833 r., [w:] Konstytucje Polski, red. M. Kallas, Toruń 1990.pl
dc.description.referencesGodlewski J., Głosy posła maryampolskiego na Seymie Roku 1811 w Warszawie miane z dołączeniem uwag i Krótkiego Namienienia niektórych w Czasie Seymu Czynności, b.m., b.r. Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004.pl
dc.description.referencesKaczmarczyk Z., Leśnodorski B. (red.), Historia państwa i prawa Polski, tom II od połowy XV wieku do r. 1795, wyd. II, Warszawa 1966.pl
dc.description.referencesKania R., Myśl polityczno-prawna Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (1768-1830), Płock 2012.pl
dc.description.referencesKania R., Usprawnić państwo. Myśl społeczno-polityczna Rajmunda Rembielińskiego, Płock 2015.pl
dc.description.referencesKania R., Wincentego Hipolita Gawareckiego „Rrozprawa o prawie własnej czyli koniecznej obrony”, „Notatki Płockie” 2004 nr 3/200.pl
dc.description.referencesKopff W., Krótki rys organizacyi sądownictwa cywilnego we Francy i urządzenia wewnętrznego trybunałów paryskich, Kraków 1835.pl
dc.description.referencesLeksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesLeksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesKodex postępowania sądowego cywilnego, tłum. A. Łabęcki, Warszawa 1810.pl
dc.description.referencesKodex Napoleona, tłum. F. K. Szaniawski, Warszawa 1808.pl
dc.description.referencesKojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesKonstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 r., [w:] S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki (oprac.), Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864, Warszawa 1956.pl
dc.description.referencesPolski Słownik Biograficzny, t. VII, Kraków 1948-1958.pl
dc.description.referencesRecenzya Wiadomości o sądzie pokoiu Wincentego Hipolita Gawareckiego, podsędka kryminalnego, sądu policyi poprawczey obwodu Warszawskiego wydziału drugiego. w Warsz. 1816 r. w duk. XX.Piiarów. Kosztem autora (8vo 48 stron), „Pamiętnik Warszawski” 1817, t. VII.pl
dc.description.referencesRothe A. B., Rys początkowego ustawodawstwa władzy poiednawczey w Danii , Warszawa 1821.pl
dc.description.referencesSobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.pl
dc.description.referencesSzaniawski F. K., O Sądach Pokoiu, „Pamiętnik Warszawski” styczeń 1809, t. I.pl
dc.description.referencesSześcioletnia korespondencja władz duchownych z rządem świeckim Xięstwa Warszawskiego do Hitoryi Kościoła Polskiego służące, Warszawa 1816.pl
dc.description.referencesTokarczyk R., Współczesne kultury prawne, wyd. VIII, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesUstawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r., [w:] S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki (oprac.), Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864, Warszawa 1956.pl
dc.description.referencesUstawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 r. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. I, 1816.pl
dc.description.referencesWójcicki W., Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach, Warszawa 1851, t. II.pl
dc.description.referencesJustyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004.pl
dc.description.pages267-288pl
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_R_Kania_Polityka_jako_czynnik_Ksztaltujacy_prawo_i_kulture_prawna.pdf598,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.