REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5749
Tytuł: Wpływy orientalne na myśl polityczną starożytnej Grecji
Inne tytuły: Oriental influences on ancient Greek political thought
Autorzy: Ceglarska, Anna
Słowa kluczowe: Greece
Herodotus
Persia
political freedom
despotism
Grecja
Herodot
Persja
wolność polityczna
despotyzm
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 233-247
Abstrakt: The aim of the paper is to present the influence of western culture on the political thought of ancient Greece. The first example presented is the world of Homer and the emerging differences between Greeks and Trojans. The work then turns to Herodotus, who clearly indicated the differences between the Greeks and the Persian-barbarians. The Greco-Persian conflict, described by Herodotus more universally as a conflict between East and West, is primarily a conflict of two different regimes. It clarifies the different values that guided the two sides, causing significant differences in the political sphere. The emphasis, in the wake of Herodotus, is on conflict between the free poleis and eastern despotic monarchy. The paper shows how relations with eastern culture influenced the formation of internal political awareness and political thought in ancient Greece.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
E-mail: ceglarska.anna@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5749
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.15
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_A_Ceglarska_Wplywy_orientalne_na_mysl_polityczna_starozytnej_Grecji.pdf587,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.