REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5746
Tytuł: Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej
Inne tytuły: Hayek, common law and the theory of spontaneous order – some problems with Hayek’s analysis of the Anglo-American legal tradition
Autorzy: Gogłoza, Włodzimierz
Słowa kluczowe: F. A. Hayek
theory of spontaneous order
common law
evolutionary theory of law
polycentrism
ład emergentny
common law
ewolucyjna teoria prawa
policentryzm
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 169-192
Abstrakt: The theory of spontaneous order is widely regarded as one of the most important contributions of F.A. Hayek to the development of social sciences. Hayek’s main example of an emergent order is the classical (Medieval and Early Modern) common law. In his account, common law is not only a result of spontaneous evolution but also the main source of the unusual amount of freedom the early modern Englishman enjoyed compared to his European counterparts. In this paper I discuss some problems with Hayek’s analysis of the historical development of common law. In particular I criticize his claim that classical common law was based around precedents, and stress the surprising – given his economic views – lack of appreciation for the role competition between different courts played in the development of English law up until the nineteenth century. In conclusion I argue that polycentric legal order is the proper foundation for Hayek’s “constitution of liberty”.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: wgogloza@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5746
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.12
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_W_Gogloza_Hayek_common_law_i_teoria_spontanicznego_porzadku.pdf609,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.