REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5744
Tytuł: Herbert L. A. Hart – pozytywizm umiarkowany
Inne tytuły: Herbert L.A. Hart –between moderate positivism and normativism
Autorzy: Sylwestrzak, Andrzej
Słowa kluczowe: juridical positivism
moderate positivism of Hart
Kelsen’s Grundnorm
compromise of positivism
pozytywizm prawniczy
pozytywizm umiarkowany Harta
„norma podstawowa” Kelsena
kompromis pozytywistyczny
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 143-158
Abstrakt: The article is concerned with the methodological stand represented by H.L.A. Hart, a moderate positivist scholar searching for the links between positivist and normativist approaches. He indicates that the focus on obligations/civic duties does not entail exclusion of extra-legal factors. An extreme example in this respect is Kelsen’s theory of the “basic norm” as well as Austin and Jellinek’s references to customs and the law of God. The article brings the basic premises behind Heart’s theory as well as those of Austin, Jellinek and Kelsen’s normativism in order to expose incongruities in the research of the latter. The concluding part of the article reveals how Heart’s theory of “moderate positivism” emerged from his references to the methodological weaknesses of positivism and normativism.
Afiliacja: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
E-mail: a.sylwestrzak@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5744
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.10
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_A_Sylwestrzak_Herbert_LA_Hart_pozytywizm_umiarkowany.pdf568,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.