REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5736
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorEckhardt, Piotr-
dc.date.accessioned2017-07-18T11:31:05Z-
dc.date.available2017-07-18T11:31:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 11-20pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5736-
dc.description.abstractAccording to historical materialism, one of the foundations of Marxist philosophy is that the living conditions of society affect its ideological beliefs. Therefore, the governments of the socialist countries sought to build a new socialist society using architecture and urban planning as a medium. Symbols of the former regimes were demolished. New districts with working class housing and ideal cities embodying new socialist ideology were built. Many such investments were carried out in all countries behind the Iron Curtain, but the greatest example of the use of architecture in introducing socialist ideology is that of Nicolae Ceausescu’s Romania.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectreal socialismpl
dc.subjectMarxismpl
dc.subjectsocialist realismpl
dc.subjectsocialist architecturepl
dc.subjectsocialist ideal citypl
dc.subjectsystematization in Romaniapl
dc.subjectrealny socjalizmpl
dc.subjectmarksizmpl
dc.subjectsocrealizmpl
dc.subjectsocjalistyczne miasto idealnepl
dc.subjectarchitektura socjalistycznapl
dc.subjectsystematyzacja w Rumuniipl
dc.titlePrzestrzeń i architektura jako obraz doktryny politycznej. Przykład państw socjalistycznychpl
dc.title.alternativeSpace and architecture as an expression of political philosophy. The case of socialist countriespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2016.15.02.02-
dc.description.Emailpiotr.eckhardt@doctoral.uj.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracjipl
dc.description.referencesAman A. (1992), Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era. An Aspect of Cold War History, Nowy Jork – Londyn.pl
dc.description.referencesDanta D. (1993), Ceausescu’s Bucharest, “Geographical Review”, t. 83, nr 2.pl
dc.description.referencesGentes A., The Life, Death and Resurrection of the Cathedral of Christ the Savior, Moscow, “History Workshop Journal” 1998, nr 46.pl
dc.description.referencesGiurescu D. C., The Razing of Romania’s Past, Nowy Jork 1990.pl
dc.description.referencesHorváth S., Urban Socialism and Everyday Life in Sztálinváros, “Berliner Osteuropa Info” 2005, nr 23.pl
dc.description.referencesIzdebska-Długosz D., Armenia. Przewodnik Turystyczny, Łódź 2008.pl
dc.description.referencesLarry M., Romania Demolishes Priceless Architecture In Name Of Rebuilding, „The Philadelphia Inquirer” 1988, 15 maja.pl
dc.description.referencesLegea nr. 59 din 1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, 1975.pl
dc.description.referencesLorek A., Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i Karl-Marx-Allee. O wartości środowiska mieszkaniowego, głównych założeń śródmiejskich epoki socrealizmu w Warszawie i Berlinie, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2007, nr 1-A.pl
dc.description.referencesMDM – KMA Warszawa – Warschau : das architektonische Erbe des Realsozialismus in Warschau = architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie = the architectural legacy of socialist realism in Warsaw, red. M. Kapa-Cichocka, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesObarska M., MDM. Między utopią a codziennością, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesObarska M., MDM – architektura „mówiąca”, „Kultura miasta. Miasto w kulturze” 2008, nr 4.pl
dc.description.referencesPittaway M., Creating and Domesticating Hungary’s Socialist Industrial Landscape: From Dunapentele to Sztálinváros, 1950-1958, “Historical Archeology” 2005, t. 39, nr 3.pl
dc.description.referencesRejmer M., Bukareszt. Kurz i krew, Wołowiec 2013.pl
dc.description.referencesSapiets M., The Baltic Churches and national revival, “Religion, State and Society: the Keston Journal” 1990, t. 18, nr 2.pl
dc.description.referencesSidorov D., National Monumentalisation and the Politics of Scale: The Resurrections of the Cathedral of Christ the Savior in Moscow, „Annals of association of American Geographers” 2000, t. 90, nr 3.pl
dc.description.referencesSłownik historii doktryn politycznych, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, t. 5, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesSpirkin A. G., Zarys fi lozofi i marksistowskiej, Warszawa 1969.pl
dc.description.pages11-20pl
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_P_Eckhardt_Przestrzen_i_architektura_jako_obraz_doktryny_politycznej_.pdf550,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.