REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5718
Tytuł: Imagine Lenona oraz The Empathic Civilzation Rifkina jako przykłady nowoczesnych utopii (analiza porównawcza i krtyczna)
Inne tytuły: Imagine John Lennon and The Empathic Civilization Jeremy Rifkin as examples of modern utopias (a critical and comparative analysis)
Autorzy: Breczko, Jacek
Słowa kluczowe: Lennon
Rifkin
modern utopia
nations
religion
nowoczesna utopia
narody
religia
Data wydania: 2016
Data dodania: 10-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 28/2, 2016, s. 327-356
Abstrakt: In this paper I write about two counterculture utopias: the vision contained in the songs of Lennon's Imagine and an extremely extensive synthesis Jeremy Rifkin, in which mirror neurons and – based on them – empathy play a leading role. I start with a presentation and a comparative analysis of these utopias. The first can be seen as a version of "mini", other than as a version of "maxi" similar worldview. This worldview is a synthesis of the hippie counterculture and the "new left" and can be described as the ideology of "political correctness". In conclusion, I will add a few critical remarks. Above all, I pointed out the serious consequences of the vision of a united humanity, deprived of property, national states and institutional religion.
Afiliacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5718
DOI: 10.15290/idea.2016.28.2.18
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2016, XXVIII/2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.