REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5704
Tytuł: Maciej Fingas, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 366
Autorzy: Urbaniak-Mastalerz, Izabela
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 145-150
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Izabela Urbaniak-Mastalerz – doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (przygotowywana rozprawa doktorska na temat przyczyn odwoławczych w procesie karnym). Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym artykułów i opracowań zbiorowych. W grudniu 2016 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Izabela Urbaniak-Mastalerz – Ph.D. student at the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law at the University of Bialystok (Ph.D. thesis: the reasons for appeals in criminal proceedings). Author of many publications, including articles and collective studies. In December 2016, completed advocate’s training at the District Bar Council in Czestochowa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5704
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.12
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_1_I _Urbaniak-Mastalerz_Recenzja_ksiazki.pdf165,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.