REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5702
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2016 r. (III KK 152/16)
Inne tytuły: Commentary of the Judgement of the High Court of 14 December 2016 (Ref. No. III KK 152/16)
Autorzy: Kulesza, Cezary
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 125-132
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Cezary Kulesza – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta. Autor ponad 170 publikacji z postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i wiktymologii.
Cezary Kulesza – professor of law, head of the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law at the University of Bialystok. A practising attorney, scholar of the Fulbright Foundation and author of more than 170 publications on criminal proceedings, fiscal penal law and victimology.
E-mail: c_kulesza@wp.pl
Opis: Lex nr 2171117
URI: http://hdl.handle.net/11320/5702
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.10
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1
Varia (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.