REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5698
Tytuł: O wybranych problemach ze stosowaniem materialnego prawa dyscyplinarnego adwokatów z perspektywy gwarancji obwinionego do rzetelnego postępowania
Inne tytuły: Th e analysis of some problems associated with application of the advocates material disciplinary law within the scope of fair trial for the accused
Autorzy: Chojniak, Łukasz
Słowa kluczowe: disciplinary law
professional ethics
deontological norms
responsibility
guilt
fine
prawo dyscyplinarne
etyka zawodowa
normy deontologiczne
odpowiedzialność
wina
kara pieniężna
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 71-83
Abstrakt: The text is dedicated to the analysis of the function and normative status of ethical and deontological principles concerning advocates professions. It presents the normative status of the advocates ethical code and its relationships with existing law regulation. It also includes some remarks on fine penalty and the issue of guilt in disciplinary proceedings.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Łukasz Chojniak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i jej Rzecznik Dyscyplinarny w latach 2013-2016. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce. Współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie.
Łukasz Chojniak – Ph.D. in law, lecturer at the Institute for Social Prevention and Resocialisation (Chair of Criminology and Criminal Policy) at the University of Warsaw and vice-president of the Disciplinary Committee for Students and Ph.D. Students at the University of Warsaw. A practicing attorney, member of the Warsaw Bar Association and its Disciplinary Representative in the years 2013-2016. Author of many scientific publications in the field of law and criminal proceedings, among others, a report on the causes of wrongful convictions in Poland. He has worked with various non-governmental organizations, including the Civil Development Forum in Warsaw.
E-mail: lukasz.chojniak@chw.com.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5698
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.06
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.