REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5671
Tytuł: Powrót Sefardyjczyków. O Żydach we współczesnej Hiszpanii
Inne tytuły: Return of the Sephardi Jews. Jews in contemporary Spain
Autorzy: Wyszyńska, Joanna
Słowa kluczowe: Żydzi
Sefardyjczycy
wielokulturowość
antysemityzm
Jews
Sephardic Jews
multiculturalism
anti-Semitism
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 169-200
Abstrakt: W artykule została podjęta próba przedstawienia historii hiszpańskich Żydów, a następnie losów Żydów sefardyjskich oraz ich statusu we współczesnej Hiszpanii, a także ukazania ich miejsca w dzisiejszym społeczeństwie hiszpańskim z nawiązaniem do czasów II wojny światowej, która miała znaczący wpływ na tę grupę mniejszościową. Opisana została kwestia wpływu, jaki miała kultura żydowska na hiszpański krąg kulturowy oraz zobrazowane zostało jak ten wpływ malał wraz z upływem czasu. Artykuł traktuje również o problemie antysemityzmu, który w dużej mierze wpłynął na malejącą rolę Żydów w Hiszpanii.
In the article the author presents the history of Spanish Jews and their status in contemporary Spain. The article focuses on their position in the modern Spanish society with reference to the World War II; a period which was of substantial influence for this minority group. The article shows the impact that Jews had on Spanish culture and how it has been decreasing over the years. There is also an analysis of the anti-Semitism issue which has had a substantial influence on the decreasing role of Jews in contemporary Spain.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
E-mail: wyszynska.joanna@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5671
DOI: 10.15290/pss.2017.29.07
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2017, tom XXIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_29_2017_J.Wyszynska_Powrot_Sefardyjczykow_O_Zydach_we_wspolczesnej_Hiszpanii.pdf265,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.