REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5670
Tytuł: Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantów w Barcelonie
Inne tytuły: New Catalans. Identity and socio-cultural integration of immigrants’ children in Barcelona
Autorzy: Golemo, Karolina
Słowa kluczowe: Katalonia
dzieci imigrantów
tożsamość kulturowa
Catalonia
children of immigrants
cultural identity
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 123-167
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza przemian tożsamości i procesu integracji dzieci imigrantów w Barcelonie, na podstawie materiału empirycznego uzyskanego w czasie badań terenowych w 2012 i 2013 roku. Stolica regionu Katalonii, w której przenikają się wpływy hiszpańskie, katalońskie oraz elementy kultur imigranckich, stanowi interesujący obszar kształtowania się różnych typów poliwalentnej tożsamości. Coraz większy udział potomków imigrantów w życiu społecznym powoduje przemiany definicji „katalońskości”. Nowi Katalończycy, którzy konsekwentnie zmieniają społeczno-kulturowy krajobraz regionu, pozostają jednocześnie pod wpływem wspólnot (rodzinnej, religijnej, narodowej) kraju pochodzenia swoich rodziców oraz społeczności kraju przyjmującego. Ten dualizm bywa źródłem kryzysów, niepewności i poczucia deprywacji. Ale złożona tożsamość może też pobudzać kreatywność i inspirować do przekraczania granic wyznaczonych przez kulturę narodową, o czym świadczą przywołane w artykule przykłady zaangażowania młodych imigranckiego pochodzenia w działalność społeczną, edukacyjną, dziennikarską czy artystyczną.
The article aims to analyze the identity transformations and the integration processes of immigrant’s children in Barcelona. It is based on the empirical data collected during the field research in 2012 and 2013. The capital of Catalonia is the place of coexistence of Catalonian and Spanish influences, mixed up with other cultural elements coming from foreign immigrants communities. Therefore, it is an interesting area of formation of different types of polyvalent identities. The growing presence of descendants of immigrants leads to transformations of the idea of “being Catalan”. New Catalans, consequently changing the socio-cultural environment of the region, are concurrently influenced both by the communities (familiar, religious, national ones) of their parents country of origin and by the receiving society. This dualism may cause crisis, insecurity and the feeling of deprivation. Yet, the hybrid identity may also stimulate creativity and function as incentive to overcome the traditional boundaries set by national culture. It has been shown in the article, through the examples of immigrants’ children involved in social, educational, journalistic or cultural activities.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Międzykulturowych, Zakład Polityki Etnokulturowej
E-mail: karolina.golemo@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5670
DOI: 10.15290/pss.2017.29.06
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2017, tom XXIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_29_2017_K.Golemo_Nowi_Katalonczycy.pdf330,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.