REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5666
Tytuł: Mniejszość w mniejszości. Imigranci w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej
Autorzy: Mirgos, Katarzyna
Słowa kluczowe: Baskijska Wspólnota Autonomiczna
imigranci
mniejszość
kultura baskijska
integracja
Basque Autonomous Community
immigrants
minority
Basque culture
integration
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 21-43
Abstrakt: Kraj Basków, z tradycyjnego obszaru emigracji stał się atrakcyjnym celem dla imigrantów. Jednocześnie mniejszościowy status, trwający wciąż konflikt z Madrytem, dwujęzyczny i wielokulturowy charakter regionu sprawiają, że sytuacja migracyjna przybyszy ma szczególny charakter. Wielu imigrantów często dopiero na miejscu poznaje tę specyfikę, która staje się dla nich integracyjnym wyzwaniem. Czy imigranci mieszkający w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej odbierani/przedstawiani są przez społeczność miejscową jako kolejne niebezpieczeństwo dla „zagrożonej kultury”? Celem artykułu jest namysł nad charakterem relacji pomiędzy społecznością przybywającą i miejscową w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej, a zwłaszcza nad sposobem postrzegania imigrantów przez tych ostatnich (w przeszłości i obecnie) i wyzwaniami stojącymi przed baskijską polityką integracyjną.
Traditionally, the Basque Country used to be a region where people emigrated from , but today it has become an attractive destination for immigrants. At the same time, the minority status of the Basque people, the ongoing conflict with Madrid, the bilingual and multicultural make-up of the region places the incoming migrants in singular circumstances. Many are confronted with that specificity only once they arrive, while integration becomes a genuine challenge. Are immigrants living in the Basque Autonomous Community seen by the local community as another threat to their “endangered culture”? The aim of this article is to consider the nature of the relationship between local community and immigrants in the Basque Autonomous Community, with particular focus on the manner in which the latter are perceived by the Basques (in the past and at present) as well as reflect on the challenges facing Basque integration policy.
Afiliacja: Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
E-mail: kamir@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5666
DOI: 10.15290/pss.2017.29.02
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2017, tom XXIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_29_2017_K.Mirgos_Mniejszosc_w_mniejszosci.pdf208,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.