REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5605
Tytuł: Uwarunkowania ekomigracji w Polsce
Inne tytuły: Determinants of eco-migration in Poland
Autorzy: Kłos, Lidia
Słowa kluczowe: migracje
zanieczyszczenia
ekomigracje
ekouchodźcy
migrations
pollutions
eco-migrations
eco-refugees
Data wydania: 2017
Data dodania: 13-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 130-142
Abstrakt: Migracja, czyli przemieszczanie się mas ludzi z jednego miejsca do drugiego, jest typowym zjawiskiem, które występowało, występuje i będzie występować w każdym kraju. Wyróżnia się migracje zewnętrzne – z jednego kraju do drugiego i migracje wewnętrzne, które oznaczają przemieszczanie się ludności w obrębie jednego kraju. Ostatnio pojawił się nowy rodzaj migracji wewnętrznej, zwany ekomigracją lub ekouchodźctwem, spowodowany względami środowiskowymi. Pogarszające się warunki środowiska naturalnego w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej stanowią istotną motywację do zmiany warunków życia na lepsze. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska ekomigracji, jakie w ostatnim czasie pojawiło się również w Polsce. W związku z tym, jako metodę badań wykorzystano studium indywidualnego przypadku na przykładzie miasta Kraków.
Migration, which is a movement of masses of people from one place to another, is a phenomenon which has occurred throughout the world since times immemorial, and is likely to continue. Reasons for migrations vary, but the common denominator is a desire for better living conditions. We can distinguish external migration, from one country to another, and internal migration, which means population movements within a country. Recently a new kind of internal migrants have appeared: “eco-migrants” or “eco-refugees”, motivated by environmental concerns. Citizens have started to abandon crowded, inconvenient and polluted metropolitan areas for the comfort of the countryside, where they can breathe uncontaminated air, and enjoy peace and silence. The aim of the paper is to examine the phenomenon of “eco-migration”, which has also been observed in Poland in recent times. For this purpose, the case study of Cracow was used as a method of research.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: lidia.klos@wneiz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5605
DOI: 10.15290/ose.2017.01.85.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Klos_Uwarunkowania_ekomigracji_w_Polsce.pdf244,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.