REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5515
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPles-Bęben, Marta-
dc.date.accessioned2017-05-23T10:37:43Z-
dc.date.available2017-05-23T10:37:43Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 28/1, 2016, s. 244-262pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5515-
dc.description.abstractThe purpose of the article is to discuss the main problems of Gaston Bachelard’s pedagogical philosophy. The French philosopher explored the fundamental issues of teaching – inter alia, the inquiry of the relations between teacher and disciple that he understood as dialectical exchange, the question about the most effective methods of teaching, the idea of the school as community tending to the same values – in the wide perspective of his philosophical system. Consequently, Bachelard’s philosophy of pedagogy can’t be studied apart from the most important concepts of his philosophy – the epistemological obstacle, the psychoanalysis of the scientific mind, the philosophy of “no”, and the new scientific mind.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectGaston Bachelardpl
dc.subjectfrancuska filozofia współczesnapl
dc.subjectfilozofia pedagogikipl
dc.subjectkształceniepl
dc.subjectFrench contemporary philosophypl
dc.subjectpedagogical philosophypl
dc.subjectformationpl
dc.titleKształcenie jako problem filozoficzny w ujęciu Gastona Bachelardapl
dc.title.alternativeFormation as a philosophical problem according to Gaston Bachelardpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/idea.2016.28.1.12-
dc.description.Emailmarta.ples@us.edu.plpl
dc.description.AffiliationZakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiegopl
dc.description.referencesBachelard G., Filozofia, która mówi nie. Esej o filozofii nowego ducha w nauce, przeł. J. Budzyk, Gdańsk 2000.pl
dc.description.referencesBachelard G., Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, Gdańsk 2002.pl
dc.description.referencesBachelard G., Le Rationnalisme appliqué, Paris 1949.pl
dc.description.referencesBachelard G., Wartość moralna kultury naukowej, w: H. d' Abancourt de Franqueville (red.), Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie, Kraków 1934, s. 348–353.pl
dc.description.referencesChimisso C., Gaston Bachelard: Critic of Science and the Imagination, London – New York, 2001.pl
dc.description.referencesDuborgel B.: L’Eveil de l’être aux croisées du connaître. Eléments bachelardiens pour un nouvel esprit pédagogique, „Revue Française de Pédagogie” 31, 1975, s. 83–95.pl
dc.description.referencesFabre M., Bachelard éducateur, Paris 1995.pl
dc.description.referencesFabre M., L’école peut-elle encore former l’esprit?, „Revue Française de Pédagogie” 143, 1975, s. 7–15.pl
dc.description.referencesGouhier H., Poirier R. (red.), Bachelard – Colloque de Cerisy, Paris 1974.pl
dc.description.referencesKorzybski A., Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics, Englewood NJ 1933.pl
dc.description.referencesRoger L., The Pedagogical Philosophy of Bachelard, „Antistasis” 4, 2014, s. 34–37.pl
dc.description.referencesSkibiński A., Symboliczne ramy poznania. Rzecz o semantyce ogólnej Alfreda Korzybskiego, Poznań 1999.pl
dc.description.pages244-262pl
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2016, XXVIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea28_1_M_Ples-Beben_Ksztalcenie jako_problem_filozoficzny.pdf164,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.