REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5508
Tytuł: Cykliczny obraz świata we współczesnej kosmologii. Próba filozoficznej oceny modelu ekpyrotycznego Steinhardta i Turoka
Inne tytuły: Cyclic world-picture in contemporary cosmology. A philosophical evaluation of Steinhardt’s and Turok’s Ekpyrotic Model
Autorzy: Luty, Damian
Słowa kluczowe: scientific world-views
cosmology
Ekpyrotic model
cyclic and linear time
naukowe obrazy świata
kosmologia
model ekpyrotyczny
czas cykliczny i linearny
Data wydania: 2016
Data dodania: 20-maj-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 28/1, 2016, s. 88-104
Abstrakt: I present a brief history of cosmology, where I point at a certain class of cosmological models in which the Universe is conceived as an endless cycle of phases evolving in a specific way. Here I state an analogy with the discussion about the status, or rather: the “topology”, of time – is it linear or does it have the structure of a cycle? This leads me to bring up one of the newest concepts in cyclic cosmology – the Ekpyrotic Model. After reconstructing the model and giving a summary of the scenario of how the Universe develops in the Ekpyrotic model, I attempt to criticise it from a philosophical perspective. I make several claims regarding some epistemological and methodological issues. In connection with the Ekpyrotic Model, I discuss problems with underdetermination, theory choice and mathematical simplicity.
Afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/5508
DOI: 10.15290/idea.2016.28.1.05
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2016, XXVIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea28_1_D_Luty_Cykliczny_obraz_swiata_we_wspolczesnej_kosmologii.pdf149,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.