REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5461
Tytuł: Kraszewski i nowożytność. Studia
Inne tytuły: Józef Ignacy Kraszewski and modernity. Studies
Autorzy: Ławski, Jarosław (idea i układ tomu)
Janicka, Anna (red. nauk.)
Czajkowski, Krzysztof (red. nauk.)
Zabielski, Łukasz (red. nauk.)
Słowa kluczowe: Kraszewski
Seria Przełomy/Pogranicza
Data wydania: 2015
Data dodania: 9-maj-2017
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawnictwo PRYMAT
Seria: Przełomy/ Pogranicza: Studia Literackie; 14
Studia o Józefie Ignacym Kraszewskim ; 2
Abstrakt: The present book is part of the planned two-volume publication, which is the outcome of the scholarly project commemorating the bicentennial of Józef Ignacy Kraszewski’s birthday. Kraszewski (1812–1887), who wrote two hundred and forty-two novels and whose collected oeuvre comprises about six hundred volumes, is one of the most prolific writers ever. In Poland he is considered the founder of the modern novel, all possible types of which he practised (the novel of manners, the historical novel, the Künstlerroman etc.). The commemorative international conference „Józef Ignacy Kraszewski (1812– 1887): the Writer, the Thinker, the Authority,” 14-16 November 2012, organized by the Research Unit in Interdisciplinary and Comparative Studies „East-West” (later renamed into the Research Unit in Philological Studies „East-West”), took place in three different venues: the Branicki Palace in Białystok (the first day), the National Museum in Warsaw (the second day), and the Kraszewski Museum in Romanów (the third day). The conference sessions were the central event of the Year of J. I. Kraszewski declared by the Polish Parliament in 2012. Among the co-organizers there were: the National Centre of Culture in Warsaw, the Institute of Literary Studies at the Polish Academy of Sciences, the Jan Długosz Academy in Częstochowa, Książnica Podlaska Library in Białystok, and the Adam Mickiewicz Literary Society in Warsaw. The Faculty of Philology at the University of Białystok was the conference main organizer. The conference committee included: Professor Jarosław Ławski (The Research Unit in Philological Studies „East-West”, Professor Agnieszka Czajkowska (the Jan Długosz Academy in Częstochowa), Paweł Kuciński, PhD, (the Stefan Wyszyński University in Warsaw), Professor Grażyna Borkowska (the Adam Mickiewicz Literary Society in Warsaw). The honorary conference committee was headed by Professor Józef Bachórz (the University of Gdańsk). Among the conference participants there were scholars from Poland, Lithuania, Ukraine, Belarus, Switzerland, Italy, Austria and Bulgaria. About one hundred and ten papers were delivered during three days of the conference – most of them are published in two volumes. The first volume of conference proceedings on Kraszewski’s works was published under the title Józef Ignacy Kraszewski and the Nineteenth Century. Studies. Volume II, Józef Ignacy Kraszewski and Modernity. Studies, brings a set of articles grouped into five sections: 1. „I Am Travelling” gathers the articles discussing Kraszewski’s travels to Italy, Odessa, Lithuania and Ukraine. 2. „On Books, Reading and Other Things” focuses on the writer’s attitude to books, book illustrations and photographs (daguerreotypes). 3. „Bolesławita’s View of the World” recalls Kraszewski’s pen-name („Bolesławita”) and shows the writer as a perceptive observer of nineteenth-century civilization, science and politics. 4. „A Writer of History, A Historical Writer” includes interpretations of the most famous (and undeservedly forgotten) historical novels of Kraszewski. 5. „People of the Epoch View Each Other” presents Kraszewski’s relationships with notable figures of the nineteenth century (Eliza Orzeszkowa, Cyprian Norwid, Henryk Sienkiewicz) and interpretations of his works by contemporary scholars from Belarus and Ukraine. Both volumes have been edited by Professor Jarosław Ławski (the Research Unit in Philological Studies „East – West”); Krzysztof Czajkowski, PhD, (the Faculty of Philology and History at the Jan Długosz Academy in Częstochowa); Anna Janicka, PhD, (the Research Unit in Polish Nineteenth-Century Literature at the University of Białystok); and Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska Library in Białystok). The publication has been supported by Książnica Podlaska Library headed by Jan Leończuk.
Nota biograficzna: KRZYSZTOF CZAJKOWSKI, dr, były konsul RP w Irkucku, pracownik Zakładu Literatury Antycznej i Staropolskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Stały współpracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Zainteresowania badawcze: literatura polska oświecenia i romantyzmu, literatura współczesna i sztuka interpretacji (Zbigniew Herbert, pogranicza polsko-żydowskie w twórczości Aleksandra Wata, Umberto Eco, literatura jako kerygmat). Redaktor książek: (wraz z E. A. Dobryniną) Podróż po Syberii Wschodniej Leopolda Niemirowskiego: rysunki, akwarele, litografie (Irkuck 2010) oraz Rysunki. Józef Ignacy Kraszewski (Warszawa 2012). Przygotowuje książkę na temat tradycji sentymentalizmu w literaturze romantycznej.
ANNA JANICKA, dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, twórczość Gabrieli Zapolskiej. Autorka m.in. studiów: Figury tożsamości. O języku bohaterek w prozie Gabrieli Zapolskiej (1998); „...Z punktu widzenia Małgosi”. Faust i kobiety (2001), a także Krasiński postyczniowy. Przypadek młodych pozytywistów (2011). Współredaktorka tomu: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (Białystok 2012). Ostatnio zredagowała i opracowała również książkę Marka Szladowskiego zatytułowaną (Bez)senna egzystencja. Starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (Białystok 2012). Wydała monografię o twórczości autorki Żabusi: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kierownik projektu NPRH dotyczącego badań nad młodymi pozytywistami warszawskimi z kręgu „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).
JAROSŁAW ŁAWSKI, prof. zw. dr hab., kierownik i twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze Romantyzmu, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor wielu książek, w tym: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Ostatnio wydał: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy interpretacyjne (Białystok 2014).
ŁUKASZ ZABIELSKI, dr, współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: szeroko pojęta kultura współczesna oraz przeszła – szczególnie z pogranicza XIX i XX wieku. Autor studium: Cyncynat polski. O „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana i „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza (2011). Wydał monografię: Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy (Kraków 2015).
Sponsorzy: Książka sfinansowana ze środków Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5461
ISBN: 978-83-63470-34-0
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kraszewski_i_nowozytnosc.pdf123,14 MBAdobe PDFOtwórz
Kraszewski_i_nowozytnosc_okladka.pdf9,59 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.