REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5425
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016
Autorzy: Jakoniuk, Leszek M.
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-kwi-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 15/2, 2016, s. 231-234
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. LESZEK M. JAKONIUK, mgr lic. teologii, ur. 1976, absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2001 r. otrzymał tytuł magistra teologii. W latach 2002-2005 odbył w Instytucie Katolickim w Paryżu specjalistyczne studia z katechetyki (pedagogie de la foi) uwieńczone dyplomem DSET (Diplôme Supérieur d’Études Théologiques). W 2010 r. ukończył doktoranckie studia III stopnia na Uniwersytecie w Strasbourgu we Francji. W latach 2010-2014 sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity Białostockiego oraz notariusz Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Od 2011 r. konsultor i sekretarz Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej. Od 2014 r. pracownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i sekretarz redakcji Rocznika Teologii Katolickiej. Od 2015 r. sekretarz redakcji Studiów Teologii Dogmatycznej, czasopisma naukowego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Autor artykułów: "Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji "(2007), "Taizé – miejscem krzyżowania się ludzkich dróg. Fenomen spotkań" (2009), "Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taizé" (2009), "L’Exultet – La Bonne Nouvelle chantée" (2012) oraz "L’Exultet – une catéchèse vécue" (2013). Współredaktor książek "Kultura, młodzież, edukacja" (2008) oraz "In eo qui confortat" (2009). Obszary zainteresowań: eklezjotwórczy charakter liturgii i katechezy, tożsamość eklezjalna w zjednoczonej Europie, podmiotowość w dialogu międzykulturowym i międzywyznaniowym.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5425
DOI: 10.15290/rtk.2016.15.2.15
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2016, tom XV/2
Sprawozdania / Raporty (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_15_2_2016_L_M_Jakoniuk_Sprawozdanie_z_działalnosci_Katedry_Teologii_Katolickiej.pdf625,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.