REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5422
Tytuł: A few words about the difficulties in the procedure for nullitas matrimonii and the Metropolitan Court in Bialystok
Inne tytuły: Słów kilka o trudnościach w postępowaniu o stwierdzenie nieważności zawarcia związku małżeńskiego i Sądzie Metropolitalnym Białostockim
Autorzy: Gierałtowski, Tomasz
Słowa kluczowe: canonical process
party in the canonical proceedings
witness in the canonical proceedings
nullity of marriage
Archdiocesan Metropolitan Court in Bialystok
proces kanoniczny
strony w postępowaniu kanonicznym
świadek w postępowaniu kanonicznym
stwierdzenie nieważności
Archidiecezjalny Sąd Metropolitalny w Białymstoku
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-kwi-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 15/2, 2016, s. 179-188
Abstrakt: The author of the article after a brief reflection reminiscent the story of the Metropolitan Court in Bialystok raises issues concerning the canon proceedings. He draws attention to the common perception in the society, and especially in the media, about the concept of the “church divorce”. He shows how wrong it is formulated and what negative eff ects entail its use. This leads in fact to identification of the canonical proceedings for annulment of the marriage with the divorce proceedings. Similarly, the author explains who is the defendant in a canonical process, so often mistakenly equated in the common sense with the accused in a criminal trial. It also indicates the important role played by a witness in the proceedings. The author warns the interested in canonical proceedings against the use of accidental legal advice and encourages these people to direct contact with the ecclesiastical courts, where one can find a friendly and professional legal advice.
Autor artykułu po krótkiej refleksji przypominającej historię Sądu Metropolitalnego w Białymstoku porusza zagadnienia dotyczące samego postępowania kanonicznego. Zwraca uwagę na funkcjonujące w powszechnej świadomości społecznej, a szczególnie w środkach przekazu pojęcie „rozwód kościelny”. Wykazuje jak błędne jest to sformułowanie i jakie negatywne skutki pociąga za sobą jego używanie. Prowadzi to bowiem do utożsamiania kanonicznego postępowania o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa z postępowaniem rozwodowym. Podobnie autor wyjaśnia kim jest strona pozwana w procesie kanonicznym, tak często błędnie utożsamiana w powszechnym rozumieniu z oskarżonym w procesie karnym. Ponadto wskazuje jak ważną rolę w postępowaniu odgrywa świadek. Autor przestrzega zainteresowanych postępowaniem kanonicznym przed korzystaniem z przypadkowych porad prawnych i zachęca te osoby do bezpośredniego kontaktu z sądami kościelnymi, gdzie można znaleźć życzliwą i fachową poradę prawną.
Afiliacja: Sąd Metropolitalny Białostocki
Nota biograficzna: ks. TOMASZ GIERAŁTOWSKI, dr prawa kanonicznego, absolwent Technikum Elektrycznego w Białymstoku. Ukończył Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku z tytułem magistra teologii. W latach 1993-1996 odbył studia zaoczne w Prymasowskim Instytucie Życia Duchowego w Warszawie. W 1996 r. obronił licencjat z teologii. W latach 1998-2004 studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego. Od 2001 r. jest sędzią w sądzie kościelnym. Od 2008 r. oficjał Archidiecezjalnego Sądu Metropolitalnego w Białymstoku. Konsultor Rady Prawnej Episkopatu Polski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5422
DOI: 10.15290/rtk.2016.15.2.12
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2016, tom XV/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_15_2_2016_T_Gieraltowski_A_few_words_about_the_difficulties.pdf632,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)