REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5412
Tytuł: Concern for the moral order in the field of human sexuality
Inne tytuły: Troska o ład moralny w dziedzinie ludzkiej płciowości
Autorzy: Kluz, Marek
Słowa kluczowe: sexuality
morality
values
man
education
family
Church
płciowość
moralność
wartości
człowiek
wychowanie
rodzina
szkoła
Kościół
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-kwi-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 15/2, 2016, s. 105-123
Abstrakt: Sexuality plays an important role in human life. It is a basic factor of personality, agreement with others, expressing and of experiencing human love. However, it is necessary to notice that nowadays the field of human sexuality collides with some concepts and events that make it trivialized. Modern culture separates sexuality from the man’s supernatural vocation, from the integral vision of the person, and basically brings it to the aspect of urges. In this perspective, a reference of human sexuality to the world of moral values is an incredibly important task. These values are marriage, family, procreation and love. Furthermore, the most important entities which influence the attitudes in the field of human sexuality are: family, school and church.
Płciowość odgrywa doniosłą rolę w życiu ludzkim. Jest ona podstawowym współczynnikiem osobowości, porozumienia z innymi, wyrażania i przeżywania ludzkiej miłości. Trzeba jednak zauważyć, że dziedzina ludzkiej płciowości zderza się dzisiaj z pewnymi koncepcjami i zjawiskami, które banalizują płciowość. Współczesna kultura odrywa płciowość od nadprzyrodzonego powołania człowieka, od integralnej wizji osoby ludzkiej, a sprowadza ją wyłącznie do aspektu popędowego. W tej perspektywie niezwykle ważnym zadaniem jest odniesienie ludzkiej płciowości do świata wartości moralnych. Tymi wartościami jest małżeństwo, rodzina, przekazywanie życia i miłość. Do najważniejszych zaś podmiotów mających wpływ na kształtowanie postaw w dziedzinie ludzkiej płciowości należy zaliczyć: rodzinę, szkołę i Kościół.
Afiliacja: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Nota biograficzna: ks. MAREK KLUZ, dr hab., prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki na WTST, adiunkt przy Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości WTST. Autor kilku książek i ponad 100 artykułów naukowych poświęconych moralności małżeńsko-rodzinnej, wychowaniu moralnemu, etyce cnót, moralności życia społecznego, bioetyce i działalności socjalno-charytatywnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5412
DOI: 10.15290/rtk.2016.15.2.07
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2016, tom XV/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_15_2_2016_M_Kluz_Concer_ for_the_moral_order.pdf674,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.