REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5343
Tytuł: „Każda rodzina potrzebuje swojego imienia oraz swojej pamięci” – pamięć i zapominanie w literackim obrazie Hajnówki na przykładzie prozy Michała Androsiuka
Inne tytuły: “Each Family Needs a Name and a Past” – Remembering and Forgetting in Literary Representation of Hajnówka in Michał Androsiuk’s Fiction
Autorzy: Sawicka-Mierzyńska, Katarzyna
Słowa kluczowe: memory
identity
Belarusians
borderland
Podlasie
Michał Androsiuk
Data wydania: 2016
Data dodania: 24-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 8, 2016, s. 71-89
Abstrakt: The article offers the reading of Michał Androsiuk’s "Biały koń", "Wagon drugiej klasy" in the context of remembrance, addressing the question of identity of Belarusians in Podlasie region. A borderland town of Hajnówka becomes the place where individual and collective memory, History, and imagination intersect. Finally, it appears that the long-lasting cohesive national identity, while grounded on false premises, might prove to be more tempting or convenient than the complex, equivocal frontier past.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Uniwersytecie w Białymstoku, członkini Zespołu Badań Regionalnych. Zajmuje się piśmiennictwem Podlasia, autorka licznych artykułów na ten temat. Współredaktorka książek: "Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989–2010. Szkice i materiały" (Białystok 2013), "Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny" (Białystok 2014), "Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944–2012. Szkice i materiały" (Białystok 2014), "Georomantyzm. Literatura, miejsce środowisko" (Białystok 2016) i innych.
E-mail: ka.sias@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5343
DOI: 10.15290/bsl.2016.08.05
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 8

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.