REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5281
Tytuł: Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży
Inne tytuły: Dimensions of old age in the perception of children and adolescents
Autorzy: Rudnik, Anna
Słowa kluczowe: old age
dimensions of old age
old people
perception of old age and old people
Data wydania: 2016
Data dodania: 17-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 28, 2016, s. 201-219
Abstrakt: This article concerns the dimensions of old age in the perception of children and adolescents. The inspiration for its creation was the analysis of explorations of the perception of old age and old people in society, especially in perception of children and adolescents. This issue is a significant problem because analyzes and reports on the subject, emphasize that the least favorable attitudes towards the elderly manifests indicated young generation. Children and adolescents usually speak out not very friendly about old age and the old people and build their opinions on the basis of generally negative stereotype of old age and the old people in the society. Hence, it is interesting to present dimensions of old age formed by the younger generation because they become important for establishing and building intergenerational contacts and relationships. Repeatedly these dimensions which are relying on the little benevolent and not always accurate information prevent mutual and shared communion of both generations. Awareness of their specificity is important to take action aimed at the direction of formation of relevant attitudes toward the old man and old age.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.rudnik@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5281
DOI: 10.15290/pss.2016.28.11
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, tom XXVIII

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)