REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5280
Tytuł: Małżeństwo i rodzina w opinii starszych kobiet doświadczających przemocy. Na podstawie analizy akt sądowych w województwie podlaskim
Inne tytuły: Marriage and family in the opinion of aged women who experience violence. Based on analysis of court records in podlaskie voivodeship
Autorzy: Halicka, Małgorzata
Halicki, Jerzy
Kramkowska, Emilia
Szafranek, Anna
Słowa kluczowe: marriage
family
violence
court files
Data wydania: 2016
Data dodania: 17-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 28, 2016, s. 183-199
Abstrakt: Marriage and family are very important values in the life of every human being. They play an important role in shaping the personality of its members, since the family is not without reason called as the basic unit of society. The institution of marriage and family is also a place to experience different emotions. We expect from family members interest, support and help when necessary. Sometimes, however, people who are so close to us cause pain, inflict pain, contribute to our crying or sadness. An example of the second type of situation is domestic violence. It is much more painful experience because is experienced from those who are the microcosm, are the closest to each other. In the present text we present the specifics of the problem of violence sustained by older people from the side of a spouse / partner. On the basis of the elderly women’s statements – the victims – the feelings that accompany them in connection with the experienced violence was showed. Article also brings an answer to the question whether the disclosure of one experiences grievances to the authorities, affects the stability of the institutions of marriage and the family.
Afiliacja: Małgorzata Halicka - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Jerzy Halicki - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Emilia Kramkowska - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Anna Szafranek - Instytut Prawa i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
E-mail: Małgorzata Halicka: mhalicka@onet.pl
Jerzy Halickil: jhalicki@uwb.edu.pl
Emilia Kramkowska: emilka.kramkowska@wp.pl
Anna Szafranek: annaszafranek01@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5280
DOI: 10.15290/pss.2016.28.10
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Artykuły naukowe (WSoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, tom XXVIII

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)