REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5274
Tytuł: Obraz starości i niepełnosprawności w województwie podlaskim
Inne tytuły: Picture old age and disability in Podlaskie voivodeship
Autorzy: Winiecka, Katarzyna
Borowik, Joanna
Halicka, Małgorzata
Słowa kluczowe: old age
disability
Podlaskie voivodeship
Data wydania: 2016
Data dodania: 16-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 28, 2016, s. 69-98
Abstrakt: The situation of the elderly and disabled residents in Podlaskie voivodeship is presented in the article. The considerations have been conducted on the basis of secondary analysis of existing data. The purpose of the analysis is to show the relationship between the social status of the elderly and the people with disabilities, and their social and economic conditions in the macroscale in Podlaskie voivodeship. What is important in the discussion is to show the implications arising from the level of economic development, the scale of migration, the development of medical, welfare and communication infrastructures in Podlaskie voivodeship in the context of the life situation of the elderly and the disabled living in that area.
Afiliacja: Katarzyna Winiecka - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Joanna Borowik - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Małgorzata Halicka - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Katarzyna Winiecka: katarzyna.winiecka@gmail.com
Joanna Borowik: j.borowik@op.pl
Małgorzata Halicka: mhalicka@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5274
DOI: 10.15290/pss.2016.28.04
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Artykuły naukowe (WSoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, tom XXVIII

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)