REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5253
Tytuł: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku” (Białystok, 16–17 czerwca 2016 r.)
Inne tytuły: National Scientific Conference Politics and Politicians in the 20th and 21st Century Press (Białystok, 16-17 June, 2016)
Общепольская научная конференция Политика и политики в прессе ХХ и ХХI веков (Белосток, 16–17 июня 2016 г.)
Autorzy: Dajnowicz-Piesiecka, Diana
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 24, 2016, s. 355-361
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Diana Dajnowicz-Piesiecka, mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
E-mail: ddajnowicz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5253
DOI: 10.15290/sp.2016.24.18
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Sprawozdania/Raporty (WP)
Studia Podlaskie, 2016, tom XXIV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.