REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5249
Tytuł: Dzieje mieszkańców wsi zapisane w metrykach i pamięci społeczności lokalnej. Przyczynek do historii wsi mazowieckiej w związku z książką Jadwigi Sadowskiej, Mieszkańcy Kaczkowa Starego i Nowego w parafii Brok (od połowy XVIII do połowy XX wieku), Warszawa 2016, 560 stron
Inne tytuły: The history of rural population recorded in the public registry and local community’s memory. The contribution to the history of Mazovian countryside
Повествования сельских жителей, записанные в метриках и воспоминаниях локальной общественности. Вклад в историю мазовецкой деревни
Autorzy: Zimnoch, Katarzyna
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 24, 2016, s. 331-337
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Katarzyna Zimnoch, doktor, historyk, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
E-mail: kzimnoch@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5249
DOI: 10.15290/sp.2016.24.14
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Podlaskie, 2016, tom XXIV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.