REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5233
Tytuł: Nierównowaga relacji a kształtowanie zrównoważonego łańcucha dostaw
Inne tytuły: Imbalance relationships and sustainable supply chain
Autorzy: Leszczyńska, Agnieszka
Słowa kluczowe: zrównoważony łańcuch dostaw
asymetria relacji
nierównowaga
sustainable supply chain
relationship asymmetry
imbalance
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 33-43
Abstrakt: W artykule podjęto problem nierównowagi relacji w kształtowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw (SSC). Analiza relacji kupujący-dostawca została przeprowadzona z wykorzystaniem analizy studium przypadku łańcuchów dostaw branży spożywczej. Wykazała ona, że występująca przewaga wymusza osiąganie zgodności z wymaganiami rozwoju zrównoważonego (SD). Cele i inicjatywy SD są określane w sposób arbitralny, a ich koszty oraz ryzyko przerzucane na dostawców. Z perspektywy zarządzania organizacjami praca przyczynia się do lepszego zrozumienia wpływu nierównowagi na wdrażanie rozwoju zrównoważonego.
The paper is concerned with the problem of imbalance in supply chain relations in the forming of a sustainable supply chain. Analysis of the purchaser-supplier relationship is conducted with the use of the case study method. It shows that the presence of an advantage enforces compliance with the requirements of sustainable development. The objectives and initiatives of SD are determined in an arbitrary way, but their costs and risks are transferred to suppliers. From a management perspective, the paper contributes to a better understanding of the influence of imbalance on implementing sustainable development.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
E-mail: agnieszka.leszczynska@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5233
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Leszczyń ska.pdf225,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.