REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5231
Tytuł: Inteligentny i trwały rozwój – pojęciowe i poznawcze wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej
Inne tytuły: Smart and sustainable development: notional and cognitive challenges for economic theory and practice
Autorzy: Becla, Agnieszka
Czaja, Stanisław
Słowa kluczowe: rozwój inteligentny
rozwój społeczno-ekonomiczny
atrybuty rozwoju
sustainable development
smart development
socio-economic development
attributes of development
sustainable development
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 3-14
Abstrakt: Autorzy skupili się na problemie interpretacji pojęcia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zwrócili uwagę na związane z tym problemy pojęciowe i poznawcze, a także przedstawili sposoby rozumienia: rozwoju społeczno-ekonomicznego, wzrostu gospodarczego i innych mierników we współczesnej ekonomii. Omówili również główne atrybuty rozwoju, takie jak: (1) dynamika-statyka i trwałość, (2) kierunki rozwoju-celowość, (3) nieliniowość, (4) proporcjonalność, (5) podtrzymywanie-zasilanie oraz (6) holizm-redukcjonizm. Jednocześnie autorzy pokazali błędy używania pojęcia rozwoju inteligentnego i rozwoju racjonalnego. W podsumowaniu zaprezentowali własny model ewolucji gospodarki (opartej na wiedzy gospodarki zrównoważonej i trwałej).
The paper reflects on the various interpretations of the idea of socio-economic development. Presented are notional and cognitive problems associated with this concept along with the ways in which socio-economic development, economic growth and different measures are understood in the modern economy. Also discussed are the main attributes of development, such as: (1) dynamics, statics and sustainability, (2) development directions and purposes, (3) nonlinearity, (4) proportionality, (5) sustenance and reinforcement, (6) holism and reductionism. The author points out how the notions of intelligent development and rational development are misused and proposes her own model of economic evolution (knowledge-based sustainable economy).
Afiliacja: dr inż. Agnieszka BECLA - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Stanisław CZAJA - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: Agnieszka BECLA: beclaaga@gmail.com
Stanisław CZAJA: stanislawczaja57@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5231
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Becla.pdf235,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.