REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5202
Tytuł: Sprawozdanie z XXX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Katowice – Wisła, 12–16 września 2016
Inne tytuły: The report of the 30th Summer School for Young PedagoguesKatowice—Wisła, september 12—16, 2016
Autorzy: Tomas, Iwona
Słowa kluczowe: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
pułapki badań
Summer School for Young Pedagogues
research traps
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 178-185
Abstrakt: Zaprezentowany niżej tekst stanowi swoistą próbę sprawozdania z najważniejszych i priorytetowych wydarzeń, mających miejsce podczas trwania wyjątkowej, bo jubileuszowej – XXX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów pod naukowym kierownictwem prof. Marii Dudzikowej oraz współorganizowanej przez KNP PAN i Uniwersytet Śląski z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii w funkcji gospodarza. Rozważania tegorocznej Szkoły oscylowały wokół tematu: „Pułapki badań nad edukacją”. Celem spotkania Młodych Pedagogów była wymiana poglądów oraz doświadczeń, dotyczących metodologicznych niejasności i zawiłości oraz stworzenie dogodnej, interdyscyplinarnej przestrzeni o charakterze inspirującym, wyjaśniającym, ukierunkowującym i budującym.
The text constitutes a specific attempt to report the most important and priority events taking place during the unique, because the jubilee, 30th Summer School for Young Pedagogues under the scientific guidance of professor Maria Dudzikowa and co-organized by the Committee of Pedagogical Sciences of Polish Academy of Sciences and the University of Silesia with the Faculty of Pedagogy and Psychology as a host. Considerations of this year’s School oscillated around the theme: “Research traps over education”. The aim of the meeting of Young Pedagogues was to exchange views and experiences on methodological ambiguities and complexities and to create convenient, interdisciplinary space of an inspiring, explaining, targeting and building character.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
E-mail: iw.cierkosz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5202
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.14
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons