REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5201
Tytuł: Profesor Elżbieta Tarkowska – socjolog w świecie pedagogów
Inne tytuły: Professor Elżbieta Tarkowska —sociologist in the world of pedagogues
Autorzy: Miko-Giedyk, Justyna
Słowa kluczowe: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
Elżbieta Tarkowska
Summer School for Young Pedagogues
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 161-177
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest naświetlenie znaczenia osoby nieżyjącej już Profesor Elżbiety Tarkowskiej dla społeczności Letnich Szkół Młodych Pedagogów oraz podkreślenie zaangażowania Pani Profesor w tworzenie i szerzenie idei LSMP. W pierwszej części tekstu ukazana została geneza podjęcia współpracy Profesor Elżbiety Tarkowskiej ze środowiskiem Letnich Szkół, w oparciu o ideę interdyscyplinarności w nauce, która jest pielęgnowana na wrześniowych spotkaniach w ramach LSMP. W drugiej części przedstawiona została współpraca Pani Profesor z uczestnikami Szkół oraz Jej zaangażowanie w rozwój młodej kadry akademickiej. Trzecia część zbudowana jest wokół idei pisania fraszek, limeryków i innych utworów literackich w trakcie trwania Letnich Szkół. Zaprezentowane w niej zostały wszystkie utwory napisane podczas LSMP przez Profesor Elżbietę Tarkowską oraz te pisane przez innych uczestników, a mówiące o Pani Profesor.
The purpose of this article is to highlight the significance of the deceased Professor Elżbieta Tarkowska for the community of the Summer School for Young Pedagogues, as well as to emphasize the involvement of Professor Tarkowska in creating and spreading the ideals of the Summer School for Young Pedagogues. In the first part of the article, I present the beginnings of Professor Elżbieta Tarkowska’s cooperation with the Summer Schools, based on the idea of interdisciplinarity in science, which is endorsed during the September meetings in the framework of the Summer Schools. In the second part, I present the cooperation of Professor Tarkowska with the participants of the Schools, as well as her engagement in the development of young academics. Part three deals with the idea of writing epigrams, limericks and other literary forms during the Summer Schools. It includes all the literary works created by Professor Elżbieta Tarkowska during the Schools, as well as those written by other participants referring to Professor Tarkowska.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: jumiko@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5201
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.13
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons