REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5200
Tytuł: Spotkanie z Profesorem, Harcmistrzem, Harcerzem, Człowiekiem. Bogusław Śliwerski, Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016
Inne tytuły: A book review: Bogusław Śliwerski, Scouting the source of pedagogical passion, “Impuls” Publishing House, (pp. 308)
Autorzy: Marszałek, Katarzyna
Słowa kluczowe: harcerstwo
pedagogia
pasja
scouting
pedagogy
passion
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 157-160
Abstrakt: W tekście podjęto się recenzji książki Bogusława Śliwerskiego pod tytułem Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”, Kraków 2016, ss. 308. Dzięki tej publikacji mamy szansę na spotkanie z Mistrzem, do którego zaprasza nas sam Autor. W czasie lektury możemy spróbować zrozumieć pasję Bogusława Śliwerskiego – otwartego, świadomego człowieka, pedagoga, profesora, ojca, męża, instruktora, harcerza… Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć jak aktywne uczestniczenie i głębokie przeżywanie społecznej aktywności wzbogaca, dopełnia życie zawodowe, rodzinne, twórczość naukową Profesora, ale również tych, którzy chcą spotkać człowieka wielowymiarowego.
In the text the author reviews the book of Bogusław Śliwerski titled Scouting the source of pedagogical passion, published by “Impuls” Publishing House, Krakow 2016, pp. 308. Thanks to this publication, we have a chance to have a meeting with the Master. The author himself invites us for this meeting. While reading, we can try to understand the passion of Bogusław Śliwerski—an open, deliberate man, teacher, professor, father, husband, instructor, scout… The book is addressed to all those who want to understand how the active participation and a profound experience of social activity enriches and completes professional and family life, as well as scientific work of Professor, but also those who want to meet a multidimensional man.
Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
E-mail: kasiamarszalek@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5200
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.12
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons