REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5185
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPiecychna, Beata-
dc.date.accessioned2017-02-15T11:40:44Z-
dc.date.available2017-02-15T11:40:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 16, 2016, s. 247-263pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5185-
dc.description.abstractIntegrated Problem and Decision Reporting (IPDR) is a translation tool that has been used by Daniel Gile in his translation teaching practice for more than twenty years. However, there are neither experiments nor scientific articles tackling the problem of commentaries provided by translation students through IPDR. With this relative lack of research on the technique, the author of the paper conducted qualitative research in order to study translation students’ reactions towards IPDR used systematically during translation classes. In 2014, semi-structured interviews were conducted with the students who participated in the translation classes during which IPDR was used. Questions that were asked related mainly to the advantages and drawbacks of the technique, as seen from the students’ perspective. The aim of the paper is to present the results of the study. The first part of the paper focuses on the presentation of the background of IPDR, a short literature review, and potential benefits from its use during translation classes or workshops. The second part of the paper concentrates on the presentation of the methodology used, the research structure and procedure, and the description of participants. The issues presented in the third part of the paper relate to the presentation of results, while the conclusion takes the theme discussed in the work to present the implications for both translation theory and translation teaching.pl
dc.description.abstractIntegrated Problem and Decision Reporting (IPDR) to narzędzie tłumaczeniowe opracowane przez francuskiego badacza Daniela Gile’a. Autor ten stosował je przez ponad dwadzieścia lat, nauczając przekładu. Jednak pomimo że IPDR stało się już dosyć znane w literaturze przedmiotu, brakuje prac weryfikujących wpływ tej techniki na proces akwizycji tłumaczeniowej u studentów specjalności tłumaczeniowych. Mając powyższe na uwadze, autorka niniejszego artykułu przeprowadziła badanie jakościowe (wywiady częściowo ustrukturyzowane) mające na celu sprawdzenie, w jaki sposób IPDR jest postrzegane przez uczestników procesu dydaktycznego. Praca stanowi raport z badania przeprowadzonego w 2014 r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku na grupie 5 studentów lingwistyki stosowanej. Cześć pierwsza artykułu dotyczy stanu badań nad techniką IPDR (w aspekcie dydaktycznym oraz stricte badawczym), część druga zaś – metod badawczych oraz procedury badania. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono wyniki oraz ich implikacje dla dydaktyki przekładu.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectIntegrated Problem and Decision Reportingpl
dc.subjectIPDRpl
dc.subjectDaniel Gilepl
dc.subjecttranslation teachingpl
dc.subjectsemi-structured interviewpl
dc.subjecttranslation teaching techniquepl
dc.subjectdydaktyka przekładupl
dc.subjectwywiady częściowo ustrukturyzowanepl
dc.subjecttechniki nauczania przekładupl
dc.titleIntegrated Problem and Decision Reporting in Translation Teaching – Advantages and Drawbacks from Translation Students’ Point of Viewpl
dc.title.alternativeZintegrowane raportowanie problemów i decyzji tłumaczeniowych (IPDR) – zalety i wady z punktu widzenia studentów kursu tłumaczeniowegopl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2016.16.15-
dc.description.Emailbeatapiecychna@tlen.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.pages247-263pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2016, nr 16

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.