REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5180
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKrótki, Zuzanna-
dc.date.accessioned2017-02-15T09:31:53Z-
dc.date.available2017-02-15T09:31:53Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 16, 2016, s. 159-172pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5180-
dc.description.abstractThe analysis was undertaken concerning the ancient names of air ghosts and spirits in this article. The written material gathered from all available lexicographical sources registered the ’lexis’ to the end of 18th century. The author used the old texts and literature for example: Postępek prawa czartowskiego przeciwko narodowi ludzkiemu and Pogrom czartowskie błędy, latawców zdrady i alchemickie zdrady jako rozpłasza. As was evidenced the vintage names of air spirits were structured as a form of three ’pictures’ such as: 1. ‘given to fly’, 2. ‘given to whistle’, 3. ‘the fire in the sky’ the key figure among these creatures was latawiec who was taken as a satan’s helper other demons were treated as an entities who plagued the human kind with bad meteorological aura. Some of them took a revenge on the people for disturbance of their peace and quiet (for instance – południca). Others were the creatures who did a penance. Some characters existed to teach people how to do a husbandry. The author took a notice that there’s no way to reconstruct the full measure of meanings because of the gaps in the written text.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnominationpl
dc.subjectlexicologypl
dc.subjectdiachronypl
dc.subjecthistory of Polish languagepl
dc.subjectbeliefspl
dc.subjectair demons and half-demons of spacepl
dc.titleNazwy demonów powietrznych w historii języka polskiegopl
dc.title.alternativeThe names of air spirits in the history of Polish languagepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2016.16.10-
dc.description.Emailzuzanna krotki@interia.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Śląski w Katowicachpl
dc.description.referencesBaranowski B., 1981, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź.pl
dc.description.referencesBrückner A., 1980, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa.pl
dc.description.referencesBudziszewskaW., 1985, Z etymologii słowiańskich związanych z prastarymi wątkami folkloru, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej”, s. 111–120.pl
dc.description.referencesBylina S., 1999, Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej, Warszawa.pl
dc.description.referencesBystroń J., 1916, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków.pl
dc.description.referencesDźwigoł R., 2004, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków.pl
dc.description.referencesGilowski P., 1579, Wykład Katechizmu Kościoła Krześcijańskiego o Pism Świętych dla wiary prawdziwej utwierdzenia i fałszywej się ustrzeżenia napisany a teraz znowu z poprawą i przyczynkiem wypuszczony, Kraków.pl
dc.description.referencesGieysztor A., 1985, Mitologia Słowian, Warszawa.pl
dc.description.referencesGoszczyński S., 1828, Zamek kaniowski, Warszawa.pl
dc.description.referencesKleszczowa K., 2009, Echa wierzeń przedchrześcijańskich w słownictwie staropolskim, w: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), red. T. Wolińska i M. J. Leszka, s. 121–131.pl
dc.description.referencesKotula F., 1974, Po Rzeszowskim Pogórzu błądząc. Reportaż historyczny.pl
dc.description.referencesMoszyński K., 1934, Kultura ludowa Słowian, część II: Kultura duchowa, Kraków.pl
dc.description.referencesPełka L. P., 1960, U stóp Słowiańskiego Parnasu, Warszawa.pl
dc.description.referencesPełka L.P, 1987, Polska demonologia ludowa, Warszawa.pl
dc.description.referencesPoklatecki S., 1595, Pogrom czarnoksięskie błędy latawcow zdrady i alchemickie fałsze jako rozpłasza, Kraków, w: Poklatecki, S. 1595. O snach i czarach. Przedruk i oprac. Korczak J., Madeyska, E. 2011, Wrocław.pl
dc.description.referencesPostępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu 1570, Wydał dr Artur Benis, Kraków 1892.pl
dc.description.referencesTomiccy J. i R., 1975, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa.pl
dc.description.referencesUrbańczyk S., 1991, Dawni Słowianie wiara i kult, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl
dc.description.referencesSBor – Boryś W. (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.pl
dc.description.referencesSBr – Brückner A. (1927), Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawapl
dc.description.referencesSGŚl Suszec – CieślaM. (1999), Słownik gwary śląskiej. Okolice Suszca i Pawłowic w Ziemi Pszczyńskiej, Suszec.pl
dc.description.referencesSL – Linde B. S. (1807–1814), Słownik języka polskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesSStp – Urbańczyk S. red. (1966–2000), Słownik staropolski, Warszawa – Wrocław – Kraków.pl
dc.description.referencesSWO – Kopaliński W. (2007), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Łódź.pl
dc.description.referencesSXVI – Mayenowa M.R. red. (1966), Słownik polszczyzny XVI wielu. Wrocław – Warszawa – Kraków.pl
dc.description.referencesSXVII – Bańko M., Bobrowski I., Karpiński A., Karpluk M., Puzynina J., Rzepka W. R., Siekarska K. red. (1999–2014), Elektroniczny słownik XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, http://sxvii.pl/ [dostęp:18.11.2015].pl
dc.description.pages159-172pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2016, nr 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_16_2016_Z.Krotki_Nazwy_demonow_powietrznych_w_historii_jezyka_polskiego.pdf124,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.