REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5179
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGuz, Marzena-
dc.date.accessioned2017-02-15T08:59:30Z-
dc.date.available2017-02-15T08:59:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 16, 2016, s. 147-157pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5179-
dc.description.abstractDieser Beitrag beschäftigt sich mit den Benennungen der Rektoren, Kantoren und Organisten der Pfarrschule in Rößel (Ermland) in den Jahren 1420–1931. Die zu erforschende Liste der Namen stammt aus der „Geschichte der Pfarrgemeinde SS. Petri und Pauli in Rößel” von Georg Matern aus dem Jahre 1935. Die Absicht dieses Beitrags ist die Benennungen der Rektoren, Kantoren und Organisten darzustellen, ihre Familiennamen etymologisch und in Hinsicht auf ihre Wortbildungsstruktur zu erläutern.pl
dc.description.abstractPrzedmiotem analizy w niniejszym artykule są nazwania rektorów, kantorów oraz organistów szkoły parafialnej w Reszlu (na Warmii) w latach 1420–1931. Lista poddana badaniu pochodzi z publikacji pt. „Geschichte der Pfarrgemeinde SS. Petri und Pauli in Rößel” Georga Materna z roku 1935. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nazwań osób wymienionych w tytule i zbadanie ich nazwisk pod względem etymologicznycm oraz słowotwórczym.pl
dc.description.abstractThe subject of the analysis carried out in this article are names of rectors, cantors and organists of a parish school in Reszel (Warmia) in 1420–1931. The analyzed and researched list comes from the publication „Geschichte der Pfarrgemeinde SS. Petri und Pauli in Rößel” by George Matern of 1935. The purpose of the article is to present names of individuals listed in the title and research their surnames with regard to their etymology and word formation.pl
dc.language.isodepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectFamiliennamenpl
dc.subjectEtymologiepl
dc.subjectWortbildungsstrukturpl
dc.subjectErmlandpl
dc.subjectRößelpl
dc.subjectnazwiskapl
dc.subjectetymologiapl
dc.subjectsłowotwórstwopl
dc.subjectWarmiapl
dc.subjectReszelpl
dc.subjectsurnamespl
dc.subjectetymologypl
dc.subjectword formationpl
dc.titleBenennungen der Rektoren, Kantoren und Organisten der Pfarrschule in Rößel (1420–1931)pl
dc.title.alternativeNazwania rektorów, kantorów i organistów szkoły parafialnej w Reszlu (1420–1931)pl
dc.title.alternativeNames of rectors, cantors and organists of a parish school in Reszel (1420–1931)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2016.16.09-
dc.description.Emailmarzgu@op.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl
dc.description.referencesBach Adolf, 1952, Deutsche Namenkunde I, Heidelberg.pl
dc.description.referencesBahl = Bahlow Hans, 1976, Deutsches Namenlexikon, Baden-Baden.pl
dc.description.referencesBrech I = Brechenmacher Josef Karlmann, 1957–1960, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen. A-J, Limburg a.d. Lahn.pl
dc.description.referencesBrech II = Brechenmacher Josef Karlmann, 1960–1963, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen. K-Z, Limburg a.d. Lahn.pl
dc.description.referencesDuchl = Naruszewicz-Duchlińska Alina, 2007, Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500–1772), Olsztyn.pl
dc.description.referencesDud = Duden. Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, 2005,Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich.pl
dc.description.referencesGo = Gottschald Max, 1954, Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung, Berlin.pl
dc.description.referencesHochleitner Janusz, 2000, Religijność potrydencka na Warmii (1551–1655), Olsztyn.pl
dc.description.referencesHochleitner Janusz, 2007, Szkoły parafialne w epoce staropolskiej na przykładzie Warmii i Kujaw, in: Studia Elbląskie VIII, S. 33–46.pl
dc.description.referencesKopiczko Andrzej, 1998, Szkolnictwo parafialne na Warmii w XVII i XVIII wieku, in: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3, S. 351–362.pl
dc.description.referencesŁO = Łacińskie odapelatywne nazwy osobowe. Próba objaśnienia, opracowała Janina Szymowa, 2002, in: Cieślikowa A. (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 7. Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków, S. 43–82.pl
dc.description.referencesMatern Georg, 1935, Geschichte der Pfarrgemeinde SS. Petri und Pauli in Rößel, Königsberg.pl
dc.description.referencesMojzych-Rudowska Sława, 1969, Reszel, in: Korycka W. (red.), Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn, S. 102–123.pl
dc.description.referencesNau = Naumann Horst (red.), 1989, Familiennamenbuch, Leipzig.pl
dc.description.referencesRym 1 = Rymut Kazimierz, 1999, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I. Kraków.pl
dc.description.referencesS2 = Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. Opracowała Maria Malec, 1995, Kraków.pl
dc.description.referencesS3 = Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 3. Odmiejscowe nazwy osobowe. Opracowała Zofia Kaleta przy współudziale Elżbiety Supranowicz i Janiny Szymowej, 1997, Kraków.pl
dc.description.referencesS5 = Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 5. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego. Opracował Zygmunt Klimek, 1997, Kraków.pl
dc.description.referencesS7 = Cieślikowa Aleksandra (red.), 2002, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 7. Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków.pl
dc.description.referencesSŁP = Słownik łacińsko-polski. Opracował Kazimierz Kumaniecki, 2001, Warszawa.pl
dc.description.referencesWald = Wald Samuel Gottlieb, 1979, Topographische Übersicht des Verwaltungsbezirks der Königlichen Preußischen Regierung zu Königsberg in Preußen, Hamburg.pl
dc.description.referencesWass = Wasserzieher Ernst, 1967, Hans und Grete. 2500 Vornamen erklärt, Hannover/München.pl
dc.description.referencesWeit = Weitershaus Friedrich Wilhelm, 1986, Christliche Taufnamen, Aschaffenburg.pl
dc.description.referencesŻur = Kowalik-Kaleta Zofia / Dacewicz Leonarda / Raszewska-Żurek Beata, 2007, Słownik najstarszych nazwisk polskich – pochodzenie językowe nazwisk omówionych w Historii nazwisk polskich, tom 1, Warszawa.pl
dc.description.pages147-157pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2016, nr 16

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.