REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5149
Tytuł: Новые твёрдые поэтические формы в русскоязычном Интернет-пространстве
Inne tytuły: New closed form poems in Russian on the Internet
Autorzy: Светашёва, Татьяна
Słowa kluczowe: pirozhok
poroshok
closed form poems
genre
mass communication
game
language game
game-playing artistic device
author
reader
пирожок
порошок
твердые формы в поэзии
жанр
массовая коммуникация
игра
языковая игра
игровой приём
автор
читатель
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 315-325
Abstrakt: This article examines the new closed form poems in Russian on the Internet (Runet), such as pirozhok and poroshok. We study the functioning of the new genres under the conditions of changing of the author’s and reader’s roles and the relationships. We analyze the latest trends of social communication, which led to rise of popularity of the studied genres. We distinguish the ancestry of pirozhok and poroshok, their formal and content-related specifics. We emphasize the game-playing nature of the new genres and analyze the spectrum of game-playing artistic devices at different language layers and even relevant to the design of a book. Attention is also given to such artistic features of those poems as ironic pathos, total deconstruction, imitating the conversational speech. Finally we evaluate the place of the new closed form poems in the literary process and their development prospects from axiological and esthetic points of view.
Afiliacja: Белорусский государственный университет, Минск
URI: http://hdl.handle.net/11320/5149
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.