REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5148
Tytuł: Феномен замещающей реальность симуляции в творчестве Мартина Эмиса
Inne tytuły: The phenomenon of simulation replacing reality in Martin Amis’s works
Autorzy: Марданов, Андрей
Słowa kluczowe: postmodernism
mass media
hyper-reality of simulacra
replacement of the natural by the artificial
estrangement from reality
standardization of thinking
individuality dispersion
identification crisis
ethical catastrophe
humanism crisis
постмодернизм
СМИ
гиперреальность симулякров
замена натурального искусственным
отчуждение от реальности
стандартизация мышления
стирание индивидуальности
кризис идентификации
кризис гуманизма
этическая катастрофа
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 305-313
Abstrakt: The article deals with the problem of man in the second half of the 20th century as depicted in the works of M. Amis. The problem is stipulated by the phenomenon of simulation, which involves the replacement of the natural by the artificial, the impoverishment and standardization of thinking, the dispersion of identity and cultural integrity, the alienation from reality. The subject’s consciousness, repressed by simulations, is unable to tell the difference between fiction and reality, good and evil, which is one of the reasons for ethical disaster. The subject experiences discomfort from the distressing reality that he cannot adapt to and seeks refuge in comfortable simulations, which intensifies humanism crisis.
Afiliacja: Полоцкий государственный университет
URI: http://hdl.handle.net/11320/5148
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.