REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5141
Tytuł: Świat rzeczy w zbiorze opowiadań Asara Eppela Trawiasta ulica
Inne tytuły: The world of objects in Asar Eppel’s stories of The Grassy Street
Autorzy: Knurowska, Monika
Słowa kluczowe: object
Asar Eppel
stories
existence
defect
needless
world of childhood
“memory of the beginning”
rzecz
opowiadania
egzystencja
defekt
zbędność
świat dzieciństwa
“pamięć początku”
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 211-225
Abstrakt: The article discusses the functions of objects in the stories of a Russian novelist, Asar Eppel. Objects plays various roles in the stories. Primarily, the objects serve as witnesses of the epoch as well as of the individual human existence. As witnesses, they become equal characters of Eppel’s stories. Moreover, the objects play a significant role in forming the plot of the stories. Old, defective and useless objects correspond well with a gloomy and needless life of people living on the “grassy streets”, and in this way they serve as a code for storytelling and assigning different values.
Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/5141
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M. Knurowska_Swiat_rzeczy_w_zbiorze_opowiadan_Asara_Eppela_Trawiasta_ulica.pdf284,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.