REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5139
Tytuł: Мотивы и образы в книге Л. Улицкой Священный мусор
Inne tytuły: Motifs and imagery in L. Ulitskaya’s Sacred Trash
Autorzy: Гордович, Кира
Słowa kluczowe: trash
material
detail
material value
spiritual
memory
мусор
вещи
подробности
материальный
духовный
память
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 191-196
Abstrakt: The motif of trash in L. Ulitskaya’s book has multiple meanings. The word ‘trash’ is usually used for things no longer needed. In the context of this work, objects and people surrounding a person, regardless of the time and material value, acquire a special status – they contain the memory of the past. Near each other and all mixed up, as if in a dustbin, one can find the great and the little, the materialistic and the spiritual. The analysis of the world of objects and relationships allows one to determine what is important for the author and her confessional prose.
Afiliacja: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
URI: http://hdl.handle.net/11320/5139
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.