REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5136
Tytuł: Символика реквизита в современной белорусской драматургии
Inne tytuły: The symbolism of theatrical properties in contemporary Belorussian drama
Autorzy: Siwek, Beata
Słowa kluczowe: theatrical property
dramatic texts
symbolism
theatrical signs
реквизит
драматические тексты
символика
теaтральные знаки
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 149-164
Abstrakt: The present article is devoted to the symbolism of theatrical properties (props) in dramatic texts by chosen Belorussian playwrights such as: Siarhiej Kawalou, Ihar Sidaruk, Ales Dudar, Mikola Arachousky. As the author of the article demonstrates, the role of props in drama is remarkable and the interpretation of their significance usually takes place at two levels – at the level of verbal record in the text and at the level of theatrical signs encoded there. The world of things, understood as such, creates the sphere of human everyday and non-everyday life simultaneously, the realm of what is visible and what transcends beyond this realm, as well as constitutes a specified reality, which also quite often goes in the direction of abstraction.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
URI: http://hdl.handle.net/11320/5136
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.